Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3813312
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM VỀ PHÁT TRIỂN CN-TTCN, NGÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM VỀ PHÁT TRIỂN CN-TTCN, NGÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG

Xác định công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, huyện đã xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề là một trong 3 chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế của huyện. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất CN-TTCN hàng năm dự kiến đạt 17,94%, (vượt mục tiêu Đại hội); giá trị sản xuất ước đạt 5.109,4 tỷ đồng, gấp 2,28 lần năm 2015; tỷ trọng ngành CN-XD chiếm 46,7%, (KH 43,3%), tăng 15,5% so với năm 2015; tỷ lệ lao động làm việc trong ngành CN-XD chiếm 40,44% đã góp phần làm thay đổi diện mạo huyện nhà theo hướng công nghiệp, hiện đại.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM VỀ PHÁT TRIỂN CN-TTCN, NGÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG

Xác định công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, huyện đã xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề là một trong 3 chương trình trọng tâm trong phát triển kinh tế của huyện. Với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển, tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất CN-TTCN hàng năm dự kiến đạt 17,94%, (vượt mục tiêu Đại hội); giá trị sản xuất ước đạt 5.109,4 tỷ đồng, gấp 2,28 lần năm 2015; tỷ trọng ngành CN-XD chiếm 46,7%, (KH 43,3%), tăng 15,5% so với năm 2015; tỷ lệ lao động làm việc trong ngành CN-XD chiếm 40,44% đã góp phần làm thay đổi diện mạo huyện nhà theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Đăng lúc 2 năm trước · 1761 lượt xem

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã xây dựng 3 chương trình trọng tâm là: phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề; đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã tạo ra những bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Ban biên tập lần lượt cụ thể hóa kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm trong các số Thông tin nội bộ. Xin trân trọng giới thiệu kết quả thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên đại bàn huyện trong 5 năm qua.

Đăng lúc 2 năm trước · 1544 lượt xem

HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Tham gia ứng cử, bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là các quyền cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nhân dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Vì vậy việc lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước là yêu cầu quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016. Để phục vụ tốt công tác bầu cử, Ban Biên tập Thông tin nội bộ biên soạn mục “Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021” (Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia).

Đăng lúc 6 năm trước · 2385 lượt xem

HUYỆN NÔNG CỐNG SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TOÀN DÂN

Còn không tới 1 tháng nữa là đến ngày cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Những ngày này, trên địa bàn huyện đã rộn ràng cho ngày hội toàn dân đi bầu cử. Dọc các trục đường chính, pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền cổ động cho ngày bầu cử đã được trang trí. Huyện ta đang tích cực thực hiện các bước theo đúng trình tự, đảm bảo tính dân chủ, chặt chẽ để ngày bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

Đăng lúc 6 năm trước · 2375 lượt xem

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA BÍ THƯ CHI BỘ TRONG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Xác định đội ngũ bí thư chi bộ có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà. Những năm gần đây, Đảng bộ huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ Bí thư chi bộ trong việc triển khai thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đăng lúc 6 năm trước · 53389 lượt xem

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ LÀNG NGHỀ - CHÌA KHÓA CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN

Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) và các làng nghề là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn với mục tiêu “ly nông bất ly hương”.

Đăng lúc 6 năm trước · 7009 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 2079 lượt xem

MTTQ HUYỆN VỚI CÔNG TÁC GIÁM SÁT QUY TRÌNH BẦU CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Những ngày này, trong khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, MTTQ huyện đã và đang tập trung hướng dẫn và giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện các quy trình: Tổ chức hội nghị lựa chọn người ứng cử; tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác của người ứng cử của các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Đăng lúc 6 năm trước · 1834 lượt xem
Đăng lúc 6 năm trước · 2391 lượt xem

ĐẢNG BỘ HUYỆN NÔNG CỐNG 70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước sự lớn mạnh nhanh chóng của phong trào cách mạng ở địa phương và đáp ứng những đòi hỏi của lịch sử, ngày 18-2-1946, Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ huyện Nông Cống được thành lập tại thôn Tống Sở, xã Trung Chính, do đồng chí Lê Thế Nguyên, tức Trần Nguyên Đông, làm Bí thư. Khi thành lập, Chi bộ chỉ có 7 đảng viên (gồm 4 đảng viên của Tỉnh ủy tăng cường và 3 đảng viên được kết nạp tại Hội nghị thành lập Chi bộ). Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Nông Cống ra đời là mốc son lịch sử quan trọng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc truyền thống yêu nước và cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Từ đây phong trào cách mạng của quần chúng có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng - nhân tố quan trọng, quyết định đến những thắng lợi sau này của phong trào cách mạng trong huyện.

Đăng lúc 6 năm trước · 4038 lượt xem

Người tốt, việc tốt