CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

HUYỆN NÔNG CỐNG SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TOÀN DÂN

Đăng lúc: 10:31:29 10/05/2016 (GMT+7)
100%

Còn không tới 1 tháng nữa là đến ngày cử tri cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Những ngày này, trên địa bàn huyện đã rộn ràng cho ngày hội toàn dân đi bầu cử. Dọc các trục đường chính, pa-nô, khẩu hiệu, băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền cổ động cho ngày bầu cử đã được trang trí. Huyện ta đang tích cực thực hiện các bước theo đúng trình tự, đảm bảo tính dân chủ, chặt chẽ để ngày bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

       Chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thời gian qua, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong huyện đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, dân chủ, đúng quy trình công tác chuẩn bị bầu cử. Căn cứ vào quy định của pháp luật về bầu cử, UBND các cấp từ huyện đến cơ sở sau khi thống nhất với thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ đã quyết định thành lập 674 tổ bầu cử, ban hành 1.609 văn bản các loại; đã tổ chức 950 cuộc hội nghị với 33.062 lượt người tham gia (chưa kể các cuộc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử). Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, đơn vị bầu cử, phân chia khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo đúng trình tự của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND. Đặc biệt, Ủy ban bầu cử các cấp đã xác định tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự theo quy trình, đây là khâu then chốt bảo đảm thành công của cuộc bầu cử, kiên quyết không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị; bản lĩnh chính trị không vững vàng, tham vọng quyền lực; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; người thiếu chính kiến, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải…

 

Để đảm bảo lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, cùng với việc tổ chức thành công 3 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức các hội nghị hướng dẫn công tác tổ chức, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp; tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ giới thiệu ứng cử, tự ứng cử và bố trí địa điểm, phân công cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đảm bảo đúng quy định…Ủy ban Mặt trận các cấp đã tiếp nhận hồ sơ và lấy ý kiến cử tri đối với những người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đều đảm bảo số cử tri tham gia theo luật định; đồng thời các ý kiến đánh giá đều thể hiện sự nghiêm túc, khách quan, chân thực về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, sự liên hệ mật thiết đối với những người được giới thiệu ứng cử… Đến thời điểm này ủy ban bầu cử từ huyện đến xã, các tổ bầu cử đang tập trung chỉ đạo hoàn tất các công việc như: niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên, tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử, trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, con dấu... sẵn sàng cho ngày bầu cử.

Đảm bảo quyền bầu cử của công dân

Xác định công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm, đi trước một bước và tiến hành thường xuyên trong suốt quá trình tiến hành cuộc bầu cử, thời gian qua tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch chi tiết hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bám sát lộ trình trước, trong và sau cuộc bầu cử, hình thức và nội dung tuyên truyền được xây dựng phù hợp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Cổ động trực quan, kẻ vẽ pano, áp phích, băng zôn và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó ủy ban bầu cử huyện đã tiến hành cấp, phát các loại tài liệu phục vụ cho công tác bầu cử như: Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; hồ sơ ứng cử viên… trong đó đặc biệt chú trọng tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND; tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử…

Song song với tuyên truyền, thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Bầu cử trong việc đảm bảo quyền bầu cử của công dân, các địa phương, đơn vị trong huyện đã tập trung cho công tác lập danh sách cử tri với phương châm “chặt chẽ, đúng, đủ và chính xác”, chủ động rà soát, nắm đúng, đủ, chính xác số lượng nhân khẩu để tiến hành thống kê số công dân có quyền bầu cử theo quy định. Bên cạnh việc lập sơ bộ danh sách cử tri, các địa phương cũng đồng thời nắm nguyện vọng của cử tri thực hiện quyền bầu cử ở đâu để lập danh sách cử tri…

      Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nhất định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ thành công tốt đẹp, ngày bầu cử sẽ thực sự là ngày hội của toàn dân lựa chọn được những người có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước; đại diện cho nhân dân tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
                                                                                                                               BBT