CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Đăng lúc: 14:31:32 04/02/2016 (GMT+7)
100%

           Nhân dịp năm mới 2016 và đón Xuân Bính Thân, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong huyện; người Nông Cống đang lao động, học tập, công tác, sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện: kinh tế tăng trưởng khá, đạt 11,3%; các mục tiêu kinh tế đề ra đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tiến bộ. Bình quân toàn huyện đạt 14 tiêu chí, tăng 02 tiêu chí so với năm 2014, có 07 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; nhiều dự án quan trọng được đầu tư, triển khai thực hiện góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều năm trước; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể đạt kết quả quan trọng; đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường, tạo sự đồng thuận, tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền.

Bước sang năm mới, với khí thế phấn khởi của thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; đồng bào, đồng chí ở xa quê hương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, làm chuyển biến rõ nét về mọi mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

   Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới !

                                                                HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ HUYỆN NÔNG CỐNG