CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Định hướng công tác

Giáo dục Nông Cống: Xứng danh vùng đất học

Nông Cống có truyền thống hiếu học, từ thời ông cha đến nay còn lưu danh 23 tiến sĩ trong 82 bia ở Quốc Tử Giám Hà Nội. Thế hệ ngày nay luôn phát huy truyền thống hiếu học của ông cha; nhiều nhà giáo là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo, tất cả vì học sinh thân yêu với quyết tâm "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt" như...

Bệnh viện Đa khoa huyện với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trưởng Phòng Y tế huyện Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống là đơn vị sự nghiệp y tế có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân huyện nhà. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự giúp đỡ và tạo điều kiện của Sở Y tế, của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở; phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần trách...

Cần tạo sân chơi cho học sinh trong dịp hè

Hè đến, khi học sinh tạm chia tay trường, lớp cũng là lúc các bậc cha mẹ canh cánh nỗi lo quản lý con trong dịp hè. Làm thế nào để con mình có một kỳ nghỉ hè bổ ích, lý thú sau một năm học không phải là điều đơn giản.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, là giai đoạn mà các cấp ủy đảng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; cùng sự đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm ước đạt 10,74%; thu nhập bình quân đầu người 2015 ước đạt 22,1...

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới ở huyện Nông Cống.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh phải xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều này, công tác tư tưởng cần phải chú ý đi đầu, bởi tư tưởng, nhận thức bao giờ cũng tác động đến hành động, chi phối và quyết định hành động. Việc xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính là việc làm trong sạch, vững mạnh...

Công tác cán bộ, yếu tố then chốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Kế thừa tư tưởng của Người, thực tiễn 85 năm cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là yếu tố then chốt trong...

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ Nông Cống

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những mục tiêu lớn của Đảng bộ huyện Nông Cống. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; trong đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm “Tăng cường kiểm...

Nhìn lại 5 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở huyện Nông Cống

Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW (Khóa X) của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” và Quyết định 1890-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 22/9/2010 Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã cụ thể hóa và ban hành Quyết định số 75-QĐ/HU về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Sau 5 năm tổ chức quán...

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị huyện

Huyện Nông Cống với địa hình đồng bằng bán sơ địa, nằm ở phía tây của tỉnh, có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị, Quốc phòng - An ninh. Trước tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trên địa bàn tỉnh, huyện đang đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm...