CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI - QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2015 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG LỚN NĂM 2016

Đăng lúc: 14:31:32 04/02/2016 (GMT+7)
100%

Xác định mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo Quốc phòng an ninh (QPAN) là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến có sở đã có nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, đồng thuận, nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân. Vì vậy 17/18 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, một số lĩnh vực đã tạo được điểm nhấn quan trọng.

         Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) tăng 11,3%, đạt kế hoạch năm 2015, cao nhất trong 5 năm giai đoạn 2011-2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22,1 triệu đồng/năm tăng 1,6 lần so với năm 2010. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 1.667 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch.

Trong nông nghiệp, huyện tiếp tục chỉ đạo nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực phòng, chống hạn, bão lụt, phòng trừ dịch hại trên cây trồng, vật nuôi; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi cơ cấu giống, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa, cơ bản loại bỏ giống lúa dài ngày, thay vào đó là những loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao; đẩy mạnh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 134 nghìn tấn, tăng 7.600 tấn so với kế hoạch. Nhiều loại cây trồng mới có giá trị kinh tế cao tiếp tục được đưa vào sản xuất như: ớt xuất khẩu, bí xanh, cà chua, hành chăm… Ngành chăn nuôi từng bước được khôi phục và phát triển, trong đó tập trung vào phát triển đàn trâu, bò, lợn và đàn gia cầm; nuôi trồng thủy sản tiếp tục được chú trọng. Giá trị sản xuất ngành nông-lâm-thủy sản ước đạt 586,5 tỷ đồng (theo giá so sánh 94), tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Các ngành nghề TTCN, dịch vụ tiếp tục được duy trì và phát triển, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Đặc biệt giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ, đáng chú ý các cơ sở may mặc có bước phát triển mới, thu hút nhiều lao động và có thu nhập ổn định. Theo nhận định hàng may mặc sẽ tiếp tục phát triển, chiếm thị phần cao khi Việt Nam và cộng đồng ASEAN cũng như Việt Nam với các đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) đi vào thực hiện các cam kết theo lộ trình đã được ký kết.

Công tác quy hoạch đã tạo được điểm nhấn quan trọng, huyện đã công bố Nghị quyết 935/2015/QH của UBTV Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính thị trấn Nông Cống bao gồm: Thị trấn Nông Cống cũ, toàn bộ diện tích xã Minh Thọ, một phần diện tích của xã Vạn Hòa, Vạn Thiện để thị trấn Nông Cống mới xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện.

Năm 2015, nhà nước tiếp tục cắt giảm đầu tư công, song với sự năng động, nhạy bén của chính quyền các cấp, công tác xúc tiến, huy động vốn cho đầu tư phát triển ở huyện ta vẫn có những khởi sắc. Trong đó đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều dự án quan trọng, phục vụ cho sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 860,5 tỷ đồng.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến ngày 15/8/2015, toàn huyện đạt 421 tiêu chí, bình quân 13,6 tiêu chí/xã, tăng 02 tiêu chí so với cùng kỳ. Tổ chức thẩm định đề nghị công nhận 3 xã là Hoàng Giang, Trung Chính và Minh Nghĩa đạt chuẩn Nông thôn mới.

Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc: đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Tiếp tục chỉ đạo khai trương xây dựng làng, cơ quan văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Qua kiểm tra thẩm định, toàn huyện có 8 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 64 trường, đạt tỷ lệ 58,7%. Giáo dục đào tạo tiếp tục được xếp thứ nhất trong cụm thi đua.

Công tác y tế tiếp tục được tăng cường, việc phòng chống các loại dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh mới phát sinh được chú trọng. Trong năm huyện ta đã đưa cơ sở điều trị Methadone vào hoạt động và đang điều trị cho 40 bệnh nhân. Quan tâm giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị nhân đạo, từ thiện trong năm đạt gần 4,5 tỷ đồng.

Công tác QPAN luôn được đảm bảo, hoàn thành tuyển quân đợt 1 đạt 100% kế hoạch. Tổ chức tốt công tác huấn luyện cho các lực lượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh tôn giáo được coi trọng.

Năm 2016, năm đầu của kỳ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực là động lực quan trọng để huyện Nông Cống phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2016; với các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế theo giá so sánh năm 2010 là 6.274 tỷ đồng, tăng 13,86%; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 128 ngàn tấn; Giá trị hàng hóa xuất khẩu ủy thác đạt 6 triệu USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư phát triển là 1.800 tỷ đồng; phấn đấu thu ngân sách tăng 12% dự toán tỉnh giao; Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng; 33% xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 66%; Phấn đấu 53% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn 2011 - 2020; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5% trở lên; Giải quyết việc làm cho 3.000 lao động; Tỷ lệ hộ dân nông thôn dùng nước hợp vệ sinh tăng từ 3% trở lên…

Để phấn đấu đạt được những mục tiêu trên, các cấp các ngành trong huyện cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau:

Một là: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng.

Hai là: tập trung chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 16 NQ/TU ngày 20/4/2015 của BCH Đảng bộ tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, cùng với đó là tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Nông thôn mới.

Ba là: tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; phát triển tiểu thủ công nghiệp (TTCN) theo hướng bền vững; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản.

Bốn là: tăng cường phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Năm là: đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; công tác vệ sinh môi trường; thực hiện và đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Sáu là: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính; tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ đối với cán bộ công chức.

Bảy là: tăng cường củng cố QPAN, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm.

Tám là: MTTQ - các đoàn thể chính trị xã hội đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước để nhân dân phấn khởi, đoàn kết, chung tay, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2016.

Những kết quả đạt được trong năm 2015 đã thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đoàn kết, đồng thuận của đảng bộ, nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện để cùng nhau vượt qua khó khăn. Tinh thần đó sẽ tiếp tục là nền tảng để năm 2016 các địa phương trong huyện có định hướng phát triển phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế. Đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cần lựa chọn thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những khâu mang tính đột phá, tạo nên chuyển biến rõ nét trong các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội - đảm bảo QPAN trong năm 2016.

                                            Trần Văn Thuấn

                                       Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện