CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Trích: Kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng lúc: 15:39:18 08/10/2015 (GMT+7)
100%

               Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014, của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau gần 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Có 447 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 20 vạn đảng viên, được bầu từ 34 Đảng bộ trực thuộc, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

        Đại hội vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt chào đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị Trung ương Đảng về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có các đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội; các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo các ban của Trung ương Đảng, các Ủy ban của Quốc hội; các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV,... đã về dự, theo dõi và động viên Đại hội.

Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã hoàn thành 4 nội dung đề ra:

Thứ nhất:

 Đại hội đã giành nhiều thời gian thảo luận Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trên cơ sở đó, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:

1- Năm năm qua, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; song với truyền thống đoàn kết và cách mạng; được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất trong gần 30 năm đổi mới; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ; huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt kế hoạch; nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. Văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao luôn xếp trong tốp đầu cả nước. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; cải cách hành chính được đẩy mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được nâng cao.

2- Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và GDP bình quân đầu người chưa đạt kế hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, phát triển thiếu bền vững. Sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chưa cao; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển chậm. Doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn và miền núi chưa nhiều. Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Công tác quản lý quy hoạch ở một số lĩnh vực còn hạn chế. Chất lượng giáo dục - đào tạo chưa đồng đều giữa các vùng miền và chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá còn hạn chế. An ninh tuyến biên giới, tuyến biển và các địa bàn trọng điểm còn tiềm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định; một số loại tội phạm diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Vẫn còn tổ chức cơ sở đảng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu suy giảm; phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp tư nhân, khu vực nông thôn, miền núi còn khó khăn; năng lực cán bộ một số ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có mặt còn hạn chế.

3- Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với phương hướng chung là:

3.1- Về phương hướng chung:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến  năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

3.2- Đại hội đã biểu quyết, thông qua 28 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, như sau:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP bình quân 5 năm đạt 12%/năm trở lên;

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.600 USD trở lên;

- Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2020: nông, lâm, thủy sản chiếm 12%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,7%; dịch vụ chiếm 34,3%;

- Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm giữ ổn định 1,5 triệu tấn;

- Tổng giá trị xuất khẩu năm 2020 đạt 2 tỷ USD trở lên;

- Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 610 nghìn tỷ đồng;

- Tỷ lệ đô thị hoá năm 2020 đạt 35% trở lên;

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đạt 50% trở lên;

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hàng năm 11%;

- Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm dưới 0,65%;

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2020 chiếm 35 - 38%;

- Đến năm 2020 đạt 10 bác sĩ/1 vạn dân;

- Đến năm 2020 đạt 28,4 giường bệnh/vạn dân;

- Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020 đạt 70% trở lên;

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên tổng số dân năm 2020 đạt 80% trở lên;

- Trong 5 năm giải quyết việc làm mới cho 330 nghìn người trở lên;

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2020 đạt 70% trở lên; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt ít nhất 25%;

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 2,5%;

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 đạt 70% trở lên;

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020 đạt 10% trở lên;

- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 đạt 52,5%;

- Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch năm 2020 đạt 95% trở lên theo chuẩn mới;

- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng  nước hợp vệ sinh năm 2020 đạt 95% trở lên theo chuẩn mới;

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn năm 2020 đạt 80% trở lên;

- Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn năm 2020 đạt 100%;

- Hằng năm có 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự;

- Bình quân hằng năm kết nạp hơn 7.000 đảng viên mới và có từ 80% tổ chức cơ sở đảng trở lên kết nạp được đảng viên mới trong năm;

- Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch - vững mạnh hằng năm đạt 45% trở lên.

3.3- Về phương châm hành động trong nhiệm kỳ: Được Đại hội xác định là: "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển".

3.4- Về các chương trình trọng tâm: Đại hội đã xác định 5 chương trình trọng tâm sau đây:

- Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

- Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp;

- Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững;

- Chương trình phát triển du lịch.

- Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

3.5. Đại hội đã xác định 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ:

- Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng quan trọng, có tính then chốt về giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc...; ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Nghi Sơn và Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, thành phố Thanh Hóa và các trục giao thông kết nối các vùng kinh tế động lực.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu đại hội quyết định.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

2.6. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Đại hội đã xác định một số nhiệm vụ giải pháp sau đây:

 Một là, Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Trước hết, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất hàng hóa, tập trung, quy mô lớn, gắn với chế biến. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giảm diện tích đất trồng lúa, trồng mía sang trồng các loại cây có giá trị, hiệu quả cao hơn. Xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, thị trấn Thống Nhất và dọc tuyến đường Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh trồng mới, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc và quản lý rừng. Tăng diện tích rừng trồng cây gỗ lớn; phát triển vùng luồng thâm canh; tập trung chăm sóc, duy trì diện tích cao su đã trồng, tháo gỡ khó khăn để phát triển cây cao su ở những nơi có điều kiện phù hợp.

Phát triển chăn nuôi nông hộ có kiểm soát; khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị. Tạo mọi điều kiện thuận lợi triển khai nhanh các dự án chăn nuôi bò sữa tập trung và bò thịt chất lượng cao. Phát triển thuỷ sản cả về nuôi trồng, khai thác gắn với chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Khuyến khích ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu công suất lớn để khai thác xa bờ và cung cấp dịch vụ hậu cần. Nâng cao hiệu quả các cảng cá, bến cá, tạo điều kiện phát triển dịch vụ hậu cần và các đô thị nghề cá.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới; huy động tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân, kết hợp lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án của nhà nước, của tỉnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi và các thiết chế văn hóa.

- Tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp mới, sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như: sản phẩm sau lọc hoá dầu, ô tô, plastic, cơ khí, thiết bị điện, linh kiện và thiết bị điện tử, tin học... Tiếp tục khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động như: may mặc, giày da ở khu vực nông thôn, miền núi để giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Ưu tiên nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nghi Sơn, Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các khu công nghiệp hiện có theo hướng đồng bộ, hiện đại; đồng thời, tranh thủ sức lan tỏa của các dự án lớn đẩy mạnh thu hút đầu tư, hình thành các khu công nghiệp Bãi Trành, Ngọc Lặc, Thạch Quảng. Đẩy mạnh hoạt động khuyến công nhằm hỗ trợ tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn phát triển, nhất là nghề truyền thống đã có thương hiệu và thị trường tiêu thụ; du nhập, nhân cấy một số nghề mới có tiềm năng phát triển.

- Phát triển nhanh, đa dạng và nâng cao chất lượng các loại dịch vụ theo hướng khuyến khích đầu tư hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại tại thành phố Thanh Hóa, các thị xã, Khu kinh tế Nghi Sơn và trung tâm các huyện. Nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch, tạo sự chuyển biến rõ nét về văn hóa, văn minh du lịch. Phát triển đồng bộ, hiệu quả giữa vận tải đường bộ với đường sắt, đường thủy và đường hàng không, đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư vào tỉnh. Đẩy mạnh xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, sản phẩm chế biến, giảm dần xuất khẩu sản phẩm thô, sơ chế.

- Tập trung phát triển "tứ giác" kinh tế của tỉnh gồm: Khu kinh tế Nghi Sơn; Thành phố Thanh Hóa - Sầm Sơn; Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Khu công nghiệp Bỉm Sơn - Thạch Thành. Phát triển kinh tế theo 3 trục: Trục Quốc lộ 1A: thị xã Bỉm Sơn - thành phố Thanh Hóa - Khu kinh tế Nghi Sơn; Trục đường Hồ Chí Minh: từ Thạch Thành đi Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Lam Sơn - Sao Vàng, Bãi Trành; Trục Quốc lộ 45 và 47: từ thị xã Sầm Sơn - thành phố Thanh Hóa - đi Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, để thu hút đầu tư, tạo các cực tăng trưởng và sức lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế.

Hai là, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, theo hướng minh bạch, thông thoáng, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trên cơ sở đó phấn đấu duy trì các chỉ số: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, hội nhập kinh tế quốc tế... luôn xếp ở vị trí cao trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, giảm bớt đầu mối, rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Rà soát, bổ sung, xây dựng mới cơ chế, chính sách phù hợp với nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu đầu tư công, bố trí nguồn vốn tập trung, tránh dàn trải; ưu tiên đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các tuyến giao thông chính trong khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, các tuyến giao thông kết nối các đô thị của tỉnh với Cảng Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của các nhà tài trợ để xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua Thanh Hóa; tiếp tục đầu tư Cảng hàng không Thọ Xuân theo hướng đồng bộ, hiện đại, để trở thành cảng hàng không dự bị cho Cảng hàng không Nội Bài và nâng cấp thành Cảng hàng không quốc tế. Xây dựng hệ thống cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng để sớm hoàn chỉnh cụm cảng nước sâu Nghi Sơn theo quy hoạch.

Ba là, quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản; giải quyết căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, đô thị, các bãi chứa rác thải và trên các dòng sông. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Bốn là, đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội, phấn đấu trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục thể thao của khu vực. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm; đẩy mạnh xuất khẩu lao động; lồng ghép có hiệu quả các chương trình giảm nghèo để đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công.

Năm là, Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng trong nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra “điểm nóng”. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện đông người, phức tạp.

Sáu là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

- Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng đồng bào theo đạo, vùng dân tộc, trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

- Đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục thực hiện chủ trương chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh việc bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn không phải là người địa phương; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp ; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn ở những nơi có điều kiện. Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Nâng cao chất lượng phối hợp kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị liên quan. Quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp đủ số lượng, tinh thông về nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc và tôn giáo. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020.

Bảy là, Tiếp tục đổi mới hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của ủy ban nhân dân các cấp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện nghiêm túc Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xác định rõ số lượng biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Thứ hai:

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy, tổ chức đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần để Đại hội thảo luận và quyết định những vấn đề trọng đại của Đảng và đất nước.

 

Thứ ba:

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 71 đồng chí. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 18 đồng chí, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đình Xứng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVIII.

Thứ tư:

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh, gồm 31 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đó là những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng của Đảng bộ tỉnh trong 85 năm qua, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vận hội mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nêu cao tinh thần cách mạng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu trở thành "Tỉnh kiểu mẫu" như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn./. 
                                                               BBT TTNB