CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Định hướng công tác

Trích: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

TTNB trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Bài học từ tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm trong Đại hội Đảng bộ.

Quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng. Với tinh thần tích cực, khẩn trương, đến nay nhiều đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội. Đây là tiền đề quan...

Lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng là thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, huyện đã triển khai các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của cấp trên, của huyện đến 72 tổ chức cơ sở Đảng. Bên cạnh việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, chuẩn bị nguồn nhân sự thì...

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đoàn trên địa bàn huyện

Thực tế đang đặt ra với công tác đoàn, đó là chất lượng hoạt động ở một số cơ sở đoàn còn thấp, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nguyên nhân chính vẫn là thiếu tính hấp dẫn trong nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn.

Năm du lịch quốc gia 2015-Thanh Hóa.

Nhằm giúp nhân dân trong huyện nắm được thông tin chương trình của năm du lịch quốc gia 2015, BBT Thông tin nội bộ trích đăng một số nội dung giới thiệu về tuần lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2015 và các sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa tại các địa phương trong tỉnh.