CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Bản tin chuyển đổi số

Triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số cấp huyện và mô hình “3 không”

Sáng ngày 8/5, tại Trung tâm hội nghị thị xã Bỉm Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các tiêu chí chuyển đối số (CĐS) cấp huyện và mô hình “3 không” trên địa bàn tỉnh năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cấp bộ Đoàn trong huyện với hoạt động chuyển đổi số

Thực hiện công tác chuyển đổi số, các cấp bộ Đoàn – Hội trên địa bàn huyện Nông Cống đã có nhiều hoạt động thiết thực.

Xã Tế Thắng thực hiện chuyển đổi số

Thời gian qua, xã Tế Thắng đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

Chuyển đổi số toàn diện trong xây dựng NTM kiểu mẫu ở xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống

Sau khi được công nhận xã NTM nâng cao vào năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vạn Hòa đã đồng lòng, quyết tâm, không ngừng phấn đấu để duy trì và ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí của xã, xây dựng xã Vạn Hòa thành xã NTM kiểu mẫu. Đối với xây dựng NTM kiểu mẫu, thành công lớn nhất của xã Vạn Hòa là chỉ đạo xây dựng lĩnh...

Huyện Nông Cống đẩy mạnh chuyển đổi số

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mang lại tiện ích cho người dân, bởi vậy huyện Nông Cống đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh CĐS trên nhiều lĩnh vực và bước đầu thu được “trái ngọt”.

Nông Cống thực hiện chuyển đổi số để phát triển toàn diện

Xác định công tác chuyển đổi số (CĐS) góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính và thu hút đầu tư, thời gian qua, huyện Nông Cống đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia.

Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

UBND huyện Nông Cống vừa ban hành Kế hoạch triển khai các mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Nông Cống. Đối tượng là các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ...

Huyện Nông Cống đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo điều hành

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, năm 2023 huyện Nông Cống tiếp tục thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thư điện tử công vụ….

Năm 2024, huyện Nông Cống tập trung mạnh mẽ chuyển đổi số trên các lĩnh vực

Trong năm 2023, hoạt động Chuyển đổi số trên địa huyện Nông Cống đã được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về Chuyển đổi số của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp được nâng cao.

Huyện Nông Cống đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức

Trong thời gian qua, việc tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được huyện Nông Cống chỉ đạo tại các cuộc họp trực tuyến, trực tiếp với các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tập huấn về chuyển đổi số cho các tổ công nghệ số cộng đồng

Sáng 07/12, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.