CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ HUẤN LUYỆN NĂM 2016

Đăng lúc: 10:06:42 31/03/2016 (GMT+7)
100%

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2016 của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Ban CHQS huyện Nông Cống đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2016 và phát động phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm an toàn tuyệt đối”, nhằm quán triệt nội dung, mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ huấn luyện, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang toàn huyện làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương.

Ban CHQS huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm Quân sự - Quốc phòng của Đảng, Nghị quyết TW8 ( Khóa IX) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đồng thời giao nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2016, trong đó, nhấn mạnh các lực lượng tham gia huấn luyện phải sử dụng thành thạo các loại vũ khí, nâng cao khả năng tác chiến và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác trên địa bàn huyện; thực hiện huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, theo nhiệm vụ, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến; sẵn sàng ứng phó kịp thời, có hiệu quả về thiên tai và cứu hộ cứu nạn...

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng vũ trang, sự đoàn kết trên dưới một lòng của nhân dân huyện nhà. Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên của huyện luôn đạt kết quả tốt, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và nhân dân huyện nhà. Năm 2015, lực lượng vũ trang huyện Nông Cống được Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua về thực hiện nhiệm vụ QS - QP của tỉnh. Về xây dựng nền Quốc phòng toàn dân đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, kinh tế tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được chăm lo, chính trị ổn định, Quốc phòng - An ninh được giữ vững và tăng cường; thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đi vào chiều sâu vững chắc.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Quân sự – Quốc phòng ở một số đơn vị địa phương còn chậm, chất lượng huấn luyện có mặt còn hạn chế, công tác bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện chưa được quan tâm đúng mức, vai trò tham mưu của Ban CHQS các xã, thị trấn có mặt còn hạn chế, công tác phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng còn thiếu đồng bộ... Để từng bước khắc phục những hạn chế đó, trong năm 2016 cho lực lượng vũ trang huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quán triệt nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về công tác huấn luyện chiến đấu; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ LLVT tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống; đề cao ý thức trách nhiệm, xây dựng quyết tâm cao, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch nội dung, chương trình, thời gian đã được phê chuẩn, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh tạo bước chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; giảm tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,2%, hạn chế đến mức thấp nhất mất an toàn trong tham gia giao thông.
        Ban Chỉ huy Quân sự từ huyện đến cơ sở chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đề ra những chủ trương biện pháp lãnh đạo sát đúng, xây dựng nội dung chương trình sát với tình hình địa phương, đơn vị, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng kế hoạch, thời gian quy định. Đảm bảo quân số cao, đúng với phương châm đối với lực lượng thường trực “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đối với DQTV “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; đối với DBĐV “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả”. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa củng cố Quốc phòng -An ninh với phát triển kinh tế - VHXH, tổ chức tốt việc huấn luyện, luyện tập các phương án tác chiến, diễn tập chiến đấu trị an, gắn phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, làm cơ sở cho thực hiện nhiệm vụ tại địa phương đạt kết quả tốt.
                                                                                                                                                                                            Hoàng Văn Ba