CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Huyện Nông Cống với cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Đăng lúc: 12:52:09 05/11/2015 (GMT+7)
100%

                      Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, năm 2000 cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ra đời. Cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc. Đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của người Việt Nam chăm lo cho người nghèo.

          Trong những năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên địa bàn huyện thu được nhiều kết quả, cùng với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; với phương châm tự nguyện, khuyến khích những tấm lòng hảo tâm, nghĩa cử cao đẹp… của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong huyện. Năm 2014 Quỹ "Vì người nghèo" huyện đã vận động, huy động được 667.328.000 đồng đạt 111% kế hoạch. Ở cơ sở quỹ “Vì người nghèo” đã huy động được số tiền 61.720.000 đồng. Tổng nguồn huy động được trên địa bàn huyện là 729.048.000 đồng. Trong 10 tháng năm 2015 đã huy động được trên 300 triệu đồng, đạt 50%. Trong đó có nhiều tổ chức, cá nhân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vận động và thực hiện cuộc vận động ủng hộ vượt chỉ tiêu, góp phần đưa cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" đạt kết quả cao, tiêu biểu như các xã: Minh Khôi, Trung Chính, Minh Nghĩa, Công Liêm,.. Bên cạnh đó, Huyện còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ hỗ trợ của tổ chức cấp trên và của các doanh nghiệp ngoài huyện để hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo như: nguồn hỗ trợ của UB MTTQ tỉnh: 400.000.000 đồng trong đó 40 triệu đồng quà tết, 360 triệu đồng hỗ trợ làm nhà; công ty CP Thiện Xuân- Lam Sơn Thanh Hóa hỗ trợ 70.000.000 đồng… Số tiền thu được từ nguồn đóng góp từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị và từ nguồn kêu gọi hỗ trợ khác trong năm 2014 toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng được 48 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền là 820 triệu đồng. Nguồn quỹ chủ yếu tập trung cho việc hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết và những khó khăn đột xuất đặc biệt của nhân dân trên địa bàn, chưa thực hiện được nhiều trong việc hỗ trợ người nghèo đầu tư phát triển sản xuất tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững.

          Những năm qua, Cuộc vận động "Vì người nghèo" đã đạt được những kết quả đáng kể và thiết thực, nhưng với mặt bằng kinh tế thấp, đến nay, trên địa bàn huyện vẫn còn không ít hộ gia đình đang phải ở trong những căn nhà tạm bợ, cần sự hỗ trợ giúp đỡ của cộng đồng. Vì vậy, nguồn Quỹ “Vì người nghèo” huy động được chưa đáp ứng đủ nhu cầu, vẫn còn nhiều gia đình cần lắm sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. 
                                                                                                   
Lê Đức Hạnh