Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3813312

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đoàn trên địa bàn huyện

Ngày 07/04/2015 14:32:55

Thực tế đang đặt ra với công tác đoàn, đó là chất lượng hoạt động ở một số cơ sở đoàn còn thấp, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nguyên nhân chính vẫn là thiếu tính hấp dẫn trong nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn.

Hoạt động của chi đoàn là toàn bộ những hoạt động, những mặt công tác mà chi đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, của từng đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Với đặc thù là huyện có số lượng đoàn viên đông, trong đó thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30 là 40.025, chiếm khoảng 25% dân số và trên 55% lực lượng lao động xã hội; số đoàn viên đang trực tiếp sinh hoạt trong tổ chức là 13.028 tại 45 cơ sở hội, 410 chi hội và 48 CLB tổ, đội, nhóm thanh niên. Phát huy truyền thống "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thời gian quahoạt động đoàn trong toàn huyệnđã nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh, thiếu niên được nâng cao,các phong trào ngày càng được quan tâm, chú trọng và triển khai đều khắp các tổ chức đoàn trong đó nổi bật như: biểu dương, tôn vinh gương thanh niên sống đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiến máu nhân đạo; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai; cuộc vận động "tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, đặc biệt trong những năm gần đây phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút, tập hợp được nhiều thanh niên tham gia với các mô hình như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, "CLB những ngày mùa tình nguyện" chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, phòng chống tệ nạn xã hội như: mại dâm, cờ bạc, soi lô đề..., các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa nhà tranh tre nột nát, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn...từ các phong trào đãxuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó công tác chăm lo bồidưỡng,giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò xung kích của mình trên các lĩnh vực.

Mặc dù đã có nhiềunỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động,song thực tế cho thấy chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở trên địa bàn huyện thời gian qua đã, đang bộc lộ một sốtồn tại, hạn chếnhất định từ đó thiếu đi tính hấp dẫn và sự tham gia hưởng ứng của đoàn viên như: lực lượng đoàn viên mỏng, phân tán và luôn biến động; chất lượng hoạt động còn thấp; nội dung, sinh hoạt chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt và hoạt động ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên còn nhiều hạn chế; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn,thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt của tổ chức đoànở một số đơn vị thôn, làng vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó các chi đoàn thường bị nhầm lẫn giữa họp chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn từ đó dẫn đến cách thức và hình thức tổ chứcbuổi sinh hoạt chi đoàn thường khô khan, thiếu hấp dẫn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó phải kể đến các nguyên nhân như: thiếu sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền các đơn vị; năng lực hạn chế của đội ngũ cán bộ đoàn; công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên đang còn cứng nhắc, rập khuôn; nội dung, phương thức hoạt động của chi đoàn cơ sở chậm đổi mới, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên;công tác quản lý đoàn viên thiếu chặt chẽ, thậm chí buông lỏng; kinh phí cho hoạt động đoàn quá hạn hẹp;thời gian dành cho hoạt động đoàn ít, một phần là do đời sống đoàn viên, thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn…

Từ thực trạng trên, để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào, để nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn viên thanh niên, thời gian tới các cấp bộ đoàn cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất: cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ và khả năng thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên, có như vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ đoàn, đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn.

Thứ hai: tập trung đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở với phương châm “đảm bảo nguyên tắc - bám sát thực tiễn - sáng tạo, linh hoạt - kiên trì, quyết liệt thực hiện”. Kiên trì các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn theo chủ đề; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở theo hướng gắn với các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ thanh niên và giải quyết các vấn đề có liên quan đến học nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng nông thôn...

Thứ ba: các cấp bộ Đoàn cần hướng dẫn nội dung rèn luyện đoàn viên phù hợp nhiệm vụ và đặc thù đơn vị, địa phương, lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm, có tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện; nghiên cứu lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn viên với việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đoàn viên thanh niên.

Thứ tư: đa dạng hóa các hoạt động; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt chi đoàn; phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng chi đoàn mạnh. Nội dung sinh hoạt của chi đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động cụ thể và công tác thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên.

Thứ năm: triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn cấp cơ sở; tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, đặc biệt đối với các đối tượng trong quy hoạch các chức danh chủ chốt của cơ sở; tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cơ chế, chính sách, phụ cấp đối với cán bộ Đoàn kiêm nhiệm cấp cơ sở và chi đoàn; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên và để tạo nguồn cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức của hệ thống chính trị các cấp.

Tạ Thị Hằng

Bí thư huyện đoàn NC

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đoàn trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 07/04/2015 14:32:55 (GMT+7)

Thực tế đang đặt ra với công tác đoàn, đó là chất lượng hoạt động ở một số cơ sở đoàn còn thấp, chưa thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nguyên nhân chính vẫn là thiếu tính hấp dẫn trong nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn.

Hoạt động của chi đoàn là toàn bộ những hoạt động, những mặt công tác mà chi đoàn tiến hành thực hiện nhằm giải quyết những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành, của từng đơn vị, cũng như những yêu cầu của bản thân tổ chức đoàn và nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Với đặc thù là huyện có số lượng đoàn viên đông, trong đó thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30 là 40.025, chiếm khoảng 25% dân số và trên 55% lực lượng lao động xã hội; số đoàn viên đang trực tiếp sinh hoạt trong tổ chức là 13.028 tại 45 cơ sở hội, 410 chi hội và 48 CLB tổ, đội, nhóm thanh niên. Phát huy truyền thống "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thời gian quahoạt động đoàn trong toàn huyệnđã nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh, thiếu niên được nâng cao,các phong trào ngày càng được quan tâm, chú trọng và triển khai đều khắp các tổ chức đoàn trong đó nổi bật như: biểu dương, tôn vinh gương thanh niên sống đẹp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiến máu nhân đạo; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; giúp nhân dân phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai; cuộc vận động "tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, đặc biệt trong những năm gần đây phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút, tập hợp được nhiều thanh niên tham gia với các mô hình như: “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, "CLB những ngày mùa tình nguyện" chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh, phòng chống tệ nạn xã hội như: mại dâm, cờ bạc, soi lô đề..., các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xóa nhà tranh tre nột nát, bảo vệ môi trường, giúp đỡ các gia đình nghèo, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn...từ các phong trào đãxuất hiện nhiều gương đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó công tác chăm lo bồidưỡng,giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đã được quan tâm, chú trọng, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng, nhiều đoàn viên là đảng viên trẻ được Đảng phân công giữ các vị trí quan trọng trong công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò xung kích của mình trên các lĩnh vực.

Mặc dù đã có nhiềunỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động,song thực tế cho thấy chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở trên địa bàn huyện thời gian qua đã, đang bộc lộ một sốtồn tại, hạn chếnhất định từ đó thiếu đi tính hấp dẫn và sự tham gia hưởng ứng của đoàn viên như: lực lượng đoàn viên mỏng, phân tán và luôn biến động; chất lượng hoạt động còn thấp; nội dung, sinh hoạt chưa được tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt và hoạt động ít sáng tạo, chưa đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên còn nhiều hạn chế; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn,thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt của tổ chức đoànở một số đơn vị thôn, làng vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó các chi đoàn thường bị nhầm lẫn giữa họp chi đoàn và sinh hoạt chi đoàn từ đó dẫn đến cách thức và hình thức tổ chứcbuổi sinh hoạt chi đoàn thường khô khan, thiếu hấp dẫn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, trong đó phải kể đến các nguyên nhân như: thiếu sự quan tâm của một số cấp ủy, chính quyền các đơn vị; năng lực hạn chế của đội ngũ cán bộ đoàn; công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên đang còn cứng nhắc, rập khuôn; nội dung, phương thức hoạt động của chi đoàn cơ sở chậm đổi mới, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên;công tác quản lý đoàn viên thiếu chặt chẽ, thậm chí buông lỏng; kinh phí cho hoạt động đoàn quá hạn hẹp;thời gian dành cho hoạt động đoàn ít, một phần là do đời sống đoàn viên, thanh niên vẫn còn nhiều khó khăn…

Từ thực trạng trên, để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở, từ đó khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết của thanh niên, gắn kết chia sẻ tình cảm, trách nhiệm trong đoàn viên khi tham gia tổ chức và các hoạt động phong trào, để nội dung sinh hoạt chi đoàn thiết thực, thực sự thu hút đoàn viên thanh niên, thời gian tới các cấp bộ đoàn cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất: cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ và khả năng thu hút, tập hợp, giáo dục đoàn viên, thanh niên, có như vậy mới tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ đoàn, đồng thời xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn cấp cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi đoàn.

Thứ hai: tập trung đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn cơ sở với phương châm “đảm bảo nguyên tắc - bám sát thực tiễn - sáng tạo, linh hoạt - kiên trì, quyết liệt thực hiện”. Kiên trì các giải pháp xây dựng chi đoàn mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn theo chủ đề; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, đoàn cơ sở theo hướng gắn với các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ thanh niên và giải quyết các vấn đề có liên quan đến học nghề, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên vùng nông thôn...

Thứ ba: các cấp bộ Đoàn cần hướng dẫn nội dung rèn luyện đoàn viên phù hợp nhiệm vụ và đặc thù đơn vị, địa phương, lựa chọn các nội dung phù hợp, thiết thực, coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm, có tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, nghiên cứu nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện; nghiên cứu lồng ghép các nội dung rèn luyện đoàn viên với việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao của từng đoàn viên thanh niên.

Thứ tư: đa dạng hóa các hoạt động; chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, chấn chỉnh nề nếp sinh hoạt chi đoàn; phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng chi đoàn mạnh. Nội dung sinh hoạt của chi đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động cụ thể và công tác thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên.

Thứ năm: triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn cấp cơ sở; tham mưu với cấp ủy và lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn, đặc biệt đối với các đối tượng trong quy hoạch các chức danh chủ chốt của cơ sở; tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cơ chế, chính sách, phụ cấp đối với cán bộ Đoàn kiêm nhiệm cấp cơ sở và chi đoàn; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên và để tạo nguồn cán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức của hệ thống chính trị các cấp.

Tạ Thị Hằng

Bí thư huyện đoàn NC

Người tốt, việc tốt