CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ TÂN THỌ - ĐÍCH ĐẾN CÒN XA

Đăng lúc: 10:44:11 04/04/2016 (GMT+7)
100%

Xuất phát điểm thấp, thiếu quyết liệt trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền chưa phát huy hiệu quả…khiến cho quá trình xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) ở xã Tân Thọ gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, xã mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới…

 Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban ngành cấp trên, UBND huyện và sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp các ngành trong toàn xã về xây dựng nông thôn mới. Đến nay Tân Thọ đã đạt những kết quả quan trọng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của xã nhà. Sản xuất nông, lâm, thủy sản bước đầu có chuyển mới cả về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nâng cao trình độ thâm canh năng suất chất lượng sản phẩm. Thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng/người/năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ góp phần đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo ở nông thôn… tuy nhiên sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Tân Thọ chỉ mới đạt được 9/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Để có thể hoàn thành các tiêu chí còn lại địa phương đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và nhất là khó khăn trong việc huy động kinh phí thực hiện các tiêu chí khó.

Khó khăn chồng chất

Tân Thọ bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, đặc điểm tự nhiên, thổ nhưỡng, điều kiện sản xuất, canh tác không mấy thuận lợi, hệ thống tưới tiêu, thủy lợi chưa được chú trọng đầu tư...đã, đang ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó sự khó khăn về quỹ đất và vốn luôn là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương. Hiện tại xã với 427,8 ha dùng cho sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên hơn 40 ha diện tích đất của khu vực đồng Chiêm, Lâm Lâm, đồng Sở chỉ cấy được vụ 5, còn lại vụ 10 phải bỏ hoang do không có nước tưới vào đầu vụ và thường mất lụt vào cuối vụ…Được biết sản xuất nông nghiệp ở Tân Thọ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước từ sông Chu, tuy nhiên vấn đề thủy lợi vẫn đang còn là bài toán nan giải đối với địa phương bởi với tổng chiều dài kênh mương cần phải kiên cố hóa theo quy định là hơn 34,2 km, trong khi xã mới chỉ kiến cố hóa được trên 4,7 km…

Bài toán khó trong XDNTM ở Tân Thọ không chỉ là thiếu đất mà chính quyền địa phương còn phải đối mặt với “cơn khát vốn” từ nhiều năm nay. Kinh tế chậm phát triển, Tân Thọ gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn từ phía người dân. Do đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên khả năng huy động nguồn lực thực hiện chương trình rất thấp trong khí các tiêu chí còn lại đòi hỏi phải có nguồn vốn rất lớn…Sự khó khăn về đất và vốn khiến cho việc phát triển chăn nuôi ơ nơi đây còn rất nhỏ lẻ và manh mún. Hiện tại toàn xã chỉ có 2 trang trại và 4 gia trại nhưng phát triển với quy mô nhỏ, chưa đóng góp nhiều cho nền kinh tế. Các ngành nghề dịch vụ như xay sát, mộc, nề, dịch vụ sửa chữa cơ khí, vận tải hàng hóa, đan lát, may...phát triển với quy mô nhỏ…

Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc đến sự thiếu quyết liệt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền xã Tân Thọ trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó là công tác tham mưu của các thành viên BCĐ xây dựng NTM cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Một số thành viên thiếu nhiệt tình, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của xây dựng NTM; công tác tuyên truyền chưa được quan tâm làm tốt, một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, chưa tích cực tham gia…

Gian nan hành trình về đích

Mặc dù chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã luôn nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân song với điều kiện thực tế của Tân Thọ, có thể thấy “đích” đạt chuẩn NTM vẫn còn không ít vấn đề nan giải. Trong đó phải kể đến một số tiêu chí rất khó thực hiện đối với một xã khó khăn như Tân Thọ: Tiêu chí Thủy lợi; cơ sở vật chất, các thiết chế văn hoá; Chợ nông thôn...Đây là những tiêu chí đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, tuy nhiên với nguồn ngân sách địa phương lại rất hạn hẹp, phải trải đều cho các tiêu chí khác, cộng với nguồn vốn đối ứng, trong khi nguồn vốn huy động từ nhân dân hầu như không có…

Để giải quyết được bài toán khó trong chương trình xây dựng NTM, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, cấp ủy, chính quyền xã Tân Thọ đã, đang đề ra một số giải pháp trọng tâm: Chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xem đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến trình XDNTM. Thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu giống, mùa vụ, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, canh tác trong sản xuất nông nghiệp. Làm tốt việc tập trung tích tụ các diện tích đất cấy không hiệu quả để ưu tiên phát triển kinh tế trang trại. Trong chăn nuôi ưu tiên, khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại quy mô lớn, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác chăm sóc và phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Trong quản lý điều hành Tân Thọ tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, năng lực quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân đối với nhiệm vụ xây dựng NTM. Tập trung chỉ đạo, tổ chức tốt việc xây dựng các hạng mục, công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; huy động sự đóng góp từ nhân dân, kết hợp với nguồn ngân sách của địa phương, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của tỉnh, huyện.

Bao giờ Tân Thọ sẽ cán đích NTM? Mặc dù lộ trình đề ra là đến năm 2020? Câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp. Có lẽ hơn bao giờ hết địa phương đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện trong thời gian tới cùng với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây để từng bước tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

                                                                                                                        Nguyễn Ba