CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Xã Tượng Sơn phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2016

Đăng lúc: 11:50:20 12/05/2015 (GMT+7)
100%

                Tượng Sơn là xã nằm ở phía Đông Nam, cách trung tâm huyện khoảng 13km. Là xã bán sơn địa nên có địa hình tương đối phức tạp và đa dạng, có tổng diện tích tự nhiên 1.723,59 ha, 1456 hộ với 6530 nhân khẩu. Với xuất phát điểm là một xã thuần nông, song lại giàu truyền thống văn hóa, Tượng Sơn đã và đang tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu về "đích" trong năm 2016.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngày 29/6/2012, UBND huyện đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tượng Sơn đến năm 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch triển khai và ra Nghị quyết lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đi vào thực hiện từng nội dung trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng, lợi ích thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, huy động sức dân thực hiện từng tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới.

Qua khảo sát thực tế và tiến hành rà soát các tiêu chí theo quy định của bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, năm 2012 Tượng Sơn mới đạt được 7 tiêu chí, song bằng sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn làng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay xã Tượng sơn đã đạt được 17/19 tiêu chí, 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí 5: Trường học và Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí, đưa xã nhà sớm cán đích NTM. 

Để đạt được mục tiêu, xã đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới như: xây dựng đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp, đổ đất sỏi cứng hóa và bê tông hóa đường giao thông nội đồng, phát triển các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở xóa bỏ nhà tranh tre dột nát, khuyến khích vận động nhân dân đóng góp tu sửa mở rộng nhà văn hóa và khuôn viên nhà văn hóa thôn đảm bảo theo quy định. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ nâng cao năng suất chất lượng cây trồng, vật nuôi. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động, đào tạo hướng dẫn ngành nghề nông thôn, tạo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội. Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch, cơ cấu kinh tế với hình thức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và dịch vụ, xây dựng nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn môi trường sinh thái, an ninh trật tự được đảm bảo đã tạo được động lực tinh thần, sự đồng thuận cao từ nhân dân. Đến nay, 100% trục đường xã, liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa, 960m kênh mương nội đồng đã được bê tông hóa, 100% các hộ dân trong toàn xã đã được sử dụng điện... cơ bản đáp ứng yêu cầu cho sản xuất và dân sinh. Năm 2014 thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng/người/năm, phấn đấu năm 2015 sẽ nâng lên 19-21 triệu đồng/Người, số hộ nghèo giảm còn 68 hộ, chiếm tỷ lệ 4,55%. Có được những kết quả trên là do Đảng bộ, chính quyền xã Tượng Sơn đã biết phát huy dân chủ ở cơ sở, với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua đó phát huy được vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội xã nhà.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy rằng, chặng đường phấn đấu đạt chuẩn xã NTM ở Tượng Sơn còn có nhiều khó khăn, hai tiêu chí còn lại là hai tiêu chí đòi hỏi có sự đầu tư nguồn vốn rất lớn để xây dựng các hạng mục công trình, xã cần huy động sức mạnh tổng hợp, tranh thủ cả sức mạnh từ ngoại lực cũng như nội lực, kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ của các mạnh thường quân, của con em xa quê...để sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, đến nay Tượng Sơn đã gần cán đích xã NTM. Phía trước dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng có thể khẳng định rằng, cái được lớn nhất khi thực hiện Chương trình Xây dựng NTM ở Tượng Sơn là được lòng dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia, bộ mặt nông thôn ngày càng thay da đổi thịt. Hy vọng rằng, với kinh nghiệm tổ chức, thực hiện với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và tinh thần chung tay xây dựng NTM của toàn thể nhân dân, đảng bộ và nhân dân xã Tượng Sơn sẽ khắc phục được những khó khăn và về đích theo kế hoạch đã đề ra.