CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

xã Hoàng Giang tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ chiêm xuân 2015

Đăng lúc: 14:19:40 29/12/2014 (GMT+7)
100%

Là địa phương nhiều năm đứng ở tốp đầu của huyện về sản xuất nông nghiệp. Năm 2014 sản xuất nông nghiệp ở Hoàng Giang tiếp tục giành thắng lợi toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng, vì thế mục tiêu trọng tâm ngành nông nghiệp xã Hoàng Giang trong năm 2015 là đẩy mạnh thực hiện việc quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất lúa tập trung với quy mô lớn. Hiện nay ở Hoàng Giang bên cạnh việc dồn điền đổi thửa, tạo ra những thửa ruộng, cánh đồng lớn, sự tham gia đắc lực của máy móc đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc canh tác, sản xuất nên việc làm đất, gieo cấy được tiến hành nhanh gọn, mang lại hiệu quả cao.

              Theo kế hoạch vụ chiêm xuân năm 2015 Hoàng Giang sẽ gieo trồng: 267,3 ha, năng suất 70 tạ/ha, sản lượng l­ương thực phấn đấu đạt: 1871 tấn, đồng thời tiếp tục đưa các cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Từng bước chuyển dịch ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, sản xuất hàng hóa- tập trung, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đã đề ra đòi hỏi sự nổ lực, cố gắng cao độ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân bởi vụ chiêm xuân năm 2015 ở Hoàng Giang bên cạnh những điều kiện thuận lợi như: Có sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với nông nghiệp cùng với kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất những năm qua; Nghị quyết 03/NQ-HU của BCH Đảng bộ huyện đã tạo ra những thuận lợi trong lãnh, chỉ đạo, điều hành phát triển sản xuất ngành trồng trọt; Các cơ chế, chính sách của Nhà nước từ Trung ương, tỉnh, huyện tiếp tục được thực hiện như: Chính sách cấp bù thủy lợi phí, Nghị định 42/NĐ- CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất lúa đã tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng tiếp tục được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp đưa vào sử dụng ngày càng có hiệu quả là điều kiện thuận lợi để đưa cơ giới hóa vào sản xuất và chủ động trong công tác tưới tiêu.  Nhiều loại giống lúa cho năng suất cao, chất lư­ợng tốt phù hợp với điều kiện  thời tiết vụ chiêm xuân như­ Thái xuyên 111, CT- 16, Thiên ưu 8, Khang dân đột biến…mặt khác trong những năm qua các hộ nông dân đã chủ động đư­a giống mới vào gieo cấy, là điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ. Hoàn thiện và đưa vào sửa dụng bản đồ đánh giá, phân tích nông hoá thổ như­ỡng đất nông nghiệp của địa ph­ương là cơ sở cho việc quy hoạch bố trí cây trồng hàng vụ hàng năm... Tuy nhiên sản xuất vụ chiêm xuân năm 2015 sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn: Diễn biến bất thường của thời tiết, hạn hán có thể xảy ra trên diện rộng, rét có thể kết thúc sớm hơn so với những năm trước. Theo dự tính của các chuyên gia nông học, vụ lúa xuân năm nay có thể là một vụ lúa sinh trưởng và phát triển trong điều kiện nhiệt độ không khí cao hơn các năm bình thường từ 1-1,50C/tháng. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, không những nhiệt độ không khí cao dần, mà lượng mưa những tháng vừa qua cũng đã giảm mạnh. Thời tiết ấm là cũng sẽ đối mặt với áp lực sâu bệnh nhiều hơn...gây khó khăn trong công tác chỉ đạo và thực hiện sản xuất của nông dân. Giá nông sản còn ở mức thấp trong khi giá thuê công lao động, giá các loại vật tư còn ở mức cao gây khó khăn và hạn chế trong đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng. Diễn biến của sâu, bệnh hại cây trồng có chiều hướng ngày càng phức tạp, theo hướng tăng cả về mật độ lẫn quy mô và diện tích gây hại, nhất là bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, sâu đục thân và rầy các loại.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, để hướng tới vụ xuân 2015 thắng lợi, ngay từ những tháng cuối năm 2014 Đảng bộ, chính quyền Hoàng Giang đã đề ra nhiều giải pháp: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết 03 của BCH đảng bộ huyện và kế hoạch số 66 của UBND huyện về chuyển đổi cơ cấu giống, chuyện dịch cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa. Tăng c­ường công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ xã đến thôn, các tổ chức đoàn thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến toàn thể đoàn viên, hội viên về kế hoạch sản xuất để chủ động thực hiện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ở những thời điểm quan trọng nh­ư: công tác chuẩn bị giống, làm đất gieo mạ, thời vụ gieo mạ, cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Chỉ đạo các thôn triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2015 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên cơ sở quy hoạch sản xuất đã lập. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, quán triệt tư­ tưởng chỉ đạo sản xuất xuân năm 2015, đánh giá đúng mức những thuận lợi và khó khăn đối với sản xuất, nhất là tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc chuyển đổi cơ cấu giống cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa. Chỉ đạo đài truyền thanh xã tăng cường thời lư­ợng truyền thanh, tin bài về nội dung t­ư tưởng chỉ đạo, kế hoạch sản xuất và các văn bản, công văn chỉ đạo của huyện, xã, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để mọi ng­ười dân biết để chủ động thực hiện. Đồng thời tuyệt đối loại bỏ các loại giống dài ngày có thời gian sinh trưởng từ 150 ngày trở lên ra khỏi cơ cấu giống vụ chiêm xuân 2015. Toàn bộ diện tích bố trí gieo cấy bằng một trà xuân muộn, cụ thể từng chân đất và loại giống như đối với vùng ngoại đê và sâu trũng trong đồng: gieo cây bằng giống Nhị ưu 63, CT-16, KD đột biến. Chân đất vùng cánh đồng thâm canh năng suất, chất lư­ợng, hiệu quả cao gieo cấy bằng giống: Thái xuyên 111, CT- 16. Chân đất vàn cao, chân đất làm vụ đông: gieo cấy bằng các giống lúa: Khang dân đột biết, Khang dân 28, Thiên ưu8.

 Bên cạnh đó các giải pháp kỹ thuật tiếp tục được quan tâm làm tốt, theo đó các thôn căn cứ vào kế hoạch sản xuất, cơ cấu giống của thôn mình lập danh sách báo cáo số l­ượng để HTX DV Nông nghiệp cung ứng đầy đủ các loại giống đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo nông dân cày ải trên những diện tích cao, làm dầm ở những diện tích sâu trũng, dọn rạ không để lúa chét nhằm giảm nguồn thức ăn của các đối t­ượng sâu bệnh, vệ sinh đồng ruộng, đây là biện pháp quan trọng có tác dụng tốt trong việc cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu, giảm độ chua, hạn chế sâu bệnh. Toàn bộ diện tích phải được bón 15-20 kg vôi bột trư­ớc cấy 20-30 ngày. Bón phân đầy đủ, cân đối, đúng thời điểm, bón lót sâu; nên bón phân tổng hợp NPK thay thế dần phân đơn, kết hợp sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân vi lượng qua lá nhất là khi gặp những điều kiện bất thuận với cây lúa; bón tăng lượng phân kali cho lúa lai và lúa chất lượng. Phương châm là bón sớm, bón tập trung, "Nặng đầu, nhẹ cuối" tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng sớm, khoẻ, đẻ nhánh tập trung, hạn chế sâu bệnh hại, cho năng suất cao. Toàn bộ diện tích mạ nhất thiết phải đ­ược che phủ ni lông để chống rét, tạo điều kiện cho mạ sinh tr­ưởng tốt và cấy hết diện tích. Trong vùng quy hoạch sản xuất lúa năng suất, chất l­ượng hiệu quả cao, để đảm bảo năng suất từ 70 tạ/ha/vụ trở lên; yêu cầu các thôn chỉ đạo nông dân gieo cấy đúng theo qui hoạch vùng đã đ­ược xây dựng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thuỷ lợi mùa khô, trong đó tập trung vào việc nạo vét kênh tiêu nội đồng, đắp bờ vùng, bờ thửa đảm bảo giữ n­ước cho những ruộng cao, và chống ngập úng ở những ruộng sâu trũng. Giao cho HTX DV nông nghiệp tiếp tục tăng c­ường, đấu mối với trạm khuyến nông tổ chức mở lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, trong đó chú trọng h­ướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa ngắn ngày, giống mới; khảo nghiệm, xây dựng mô hình trình diễn để nông dân học tập và đưa vào sản xuất. Dự thính dự báo kịp thời diễn biến tình hình sâu bệnh, tập huấn hướng dẫn các biện pháp phòng trừ cho nông dân để xử lý kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh đó địa phương đã phối hợp với các công ty giống, trạm khuyến nông xây dựng và chuyển giao các mô hình sản xuất tiên tiến, khảo nghiệm các loại giống mới có ưu thế để nhân ra diện rộng.

         Với kinh nghiệm của cấp ủy, chính quyền trong nhiều năm qua, cùng với sự đồng thuận, sâu sát của cả hệ thống chính trị, việc tiếp thu và vận dụng sáng tạo khoa học, kỹ thuật trong sản xuất của nông dân, cho tới thời điểm này công tác chỉ đạo, sản xuất vụ chiêm xuân 2015 ở Hoàng Giang đang được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc và đã cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Đó là cơ sở, điều kiện quan trọng hướng tới một vụ mùa bội thu trên quê hương Hoàng Giang.