CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

kinh nghiệm bước đầu trong xây dựng Nông thôn mới ở xã Minh Nghĩa

Đăng lúc: 14:19:40 29/12/2014 (GMT+7)
100%

               Là một trong 7 xã được UBND huyện lựa chọn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, trong những năm qua, xuất phát từ đặc điểm, tình hình địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Minh Nghĩa đã lựa chọn một số lĩnh vực, việc làm cụ thể để triển khai thực hiện và bước đầu thu được những chuyển biến tích cực: xây dựng cánh đồng lúa năng xuất chất lượng cao 200 ha, cho thu nhập bình quân đạt 127,2 triệu đồng /ha/năm; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được xuất khẩu lao động nước ngoài và lao động tại các công ty, xí nghiệp, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; tiến hành xây dựng, chỉnh trang 150 ngôi nhà dân cư, sửa chữa công trình nước sạch, công trình vệ sinh, công trình văn hóa, chỉnh trang nghĩa trang, làm đường giao thông, thủy lợi từ nguồn huy động đóng góp của nhân dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước...mức thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 16,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%. Cho tới nay xã Minh Nghĩa đã đạt được 14/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, ba tiêu chí đang trình Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện phê duyệt.

Qua quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có vài số kinh nghiệm bước đầu được rút ra:

Một là: Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dục, thuyết phục để đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã nhận thức rõ được tầm quan trọng để xây dựng nông thôn mới, từ đó hiểu rõ nội dung, cách làm, nghĩa vụ và trách nghiệm của từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng NTM.

Hai là: Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cấp trên, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo, Ban quản lý từ xã đến thôn. Xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, từng thành viên, phân cấp, quản lý, cụ thể, rõ ràng. Tập trung lãnh đạo chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “dễ làm trước khó làm sau” không chủ quan, nóng vội, biết nắm bắt thời cơ. Phân công đăng ký nhiệm vụ đối với từng tổ chức, từng ngành, tăng cường kiểm tra đôn đốc, đánh giá phân loại vào thi đua khen thưởng. Tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào cấp trên.

Ba là: Thực hiện chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em thành đạt xa quê và các doanh nghiệp có tiềm lực và tâm huyết với nông thôn, khai thác các nguồn thu tại địa phương với phương châm “Lấy sức dân để lo cho dân” tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội.

Bốn là: Phát huy tốt quy chế dân chủ công khai, minh bạch, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chấn chỉnh, điều chỉnh, uốn nắn những lệch lạc tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân.
                                                                                 Vũ Văn Mạnh
                                                                            UBND xã Minh Nghĩa