CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

hợp tác xã dịch vụ nong nghiệp- nhân tố quan trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/HU ở xã Trường minh

Đăng lúc: 10:02:33 30/06/2014 (GMT+7)
100%

 

 Trường Minh là một xã thuần nông, kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào cây lúa nước. Với diện tích đất 2 lúa là 369,1 ha, trong một thời gian dài sản xuất lúa ở nơi đây vẫn chưa có bước đột phá, năng suất, sản lượng lúa chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương. Để khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, nhân lực, tiền vốn với điều kiện khí hậu, địa lý của vùng từ đó xây dựng chiến lược sản xuất lúa trong thời kỳ mới, trong những năm qua trên cơ sở tiếp thu tinh thần Nghị quyết 03 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Phương án số 66 của UBND huyện, Ban Quản trị HTX Nông nghiệp đã tham mưu có hiệu quả cho Ban chấp hành Đảng bộ xã trong việc thực hiện chuyển đổi thành công cơ cấu sản xuất lúa.

Để thực hiện chuyển đổi thành công cơ cấu sản xuất lúa, Ban quản trị HTX Nông nghiệp đã căn cứ vào điều kiện cụ thể và định hướng của Nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện, quy hoạch lại sản xuất, xác định từng vùng chân đất, bố trí gieo cấy từng loại giống phù hợp. Đồng thời phân công cán bộ về từng cơ sở để chỉ đạo thực hiện. Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ ra Nghị quyết lãnh đạo và giao nhiệm vụ cho Đảng viên gương mẫu đi đầu. Chỉ đạo các thôn làng tổ chức hội nghị toàn thể nhân dân để bàn bạc thống nhất các biện pháp thực hiện, cấp ủy chi bộ phối hợp với tổ công tác mặt trận thôn tuyên truyền, vận động đến từng hộ, từng xã viên hiểu rõ ý nghĩa việc chuyển đổi để đồng lòng thực hiện, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, thường xuyên tổ chức đánh giá tự phê bình và phê bình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên. Cụ thể hóa kế hoạch sản xuất theo từng công việc và từng thời gian, thường xuyên giao ban sản xuất tới trưởng thôn để thực hiện chỉ đạo nghiêm cơ cấu giống đến từng vùng đồng, từng thôn với thái độ cương quyết, chỉ đạo thời vụ ra mạ gieo cấy đúng lịch thời vụ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bón phân, kiểm tra phát hiện sâu bệnh chỉ đạo và hướng dẫn phòng trừ có hiệu quả. Đồng thời BQT HTX làm tốt công tác dịch vụ nước tưới tiêu, dịch vụ vật tư giống, phân bón, thuốc BVTV, đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu, đúng chủng loại chất lượng. Bên cạnh đó Ban quản trị HTX nông nghiệp còn phối hợp với trạm Khuyến nông huyện và các cơ quan chuyên môn kỹ thuật mở các lớp truyền thông kỹ thuật thâm canh lúa cao sản, phối hợp với các công ty vật tư mở nhiều lớp hướng dẫn kỹ thuật thâm canh sử dụng phân bón, giống, phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc BVTV. Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với người sản xuất lúa…chính vì thế sản xuất lúa nơi đây đã, đang mang lại những thành công:

Năm 2012 Vụ xuân: Xuân sớm, xuân chính vụ là 25% diện tích so với vụ xuân 2011 giảm 40%. Xuân muộn 75% diện tích. Vụ mùa  gieo cấy 100% trà mùa sớm và mùa sớm né lụt. Năng suất cả năm đạt 112 tạ/ha, sản lượng 4.213 tấn so với năm 2011 năng suất tăng  6,5 tạ/ha, sản lượng tăng 240 tấn

Năm 2013 Vụ xuân: xuân chính vụ  còn 5% giảm 60 % so với 2011, xuân muộn 95% trong đó lúa lai 50%. Vụ mùa 100% cấy mùa sớm, mùa cực sớm, có 15 ha giống P6 đột biến. Năng suất cả năm đạt 112,8 tạ/ha, sản lượng 4.243 tấn, so với năm 2011 năng suất tăng 7,8 tạ/ha, sản lượng tăng 290 tấn; Năm 2014 sản xuất vụ xuân đến nay chuẩn bị thu hoạch, không còn trà xuân sớm và chính vụ mà chỉ gieo cấy 1 trà xuân muộn trong đó 80% lúa lai, dự kiến năng suất bình quân vụ xuân 76-78 tạ/ha,  tăng 8-10 tạ/ha so với vụ xuân 2011.

Từ thành công bước đầu, Ban quản trị HTX nông nghiệp Trường Minh đã và đang tham mưu trong việc thực hiện tốt chương trình vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, huy động các nguồn lực vốn nhà nước hỗ trợ, vốn xây dựng kênh mương theo Nghị quyết Đại hội ĐBXV, vốn huy động đóng góp từ dân thông qua thực hiện quy chế dân chủ. Từ năm 2011- 2014 đã đầu tư xây dựng: kênh bê tông 3,7 km, đường bê tông nội đồng 4,5 km, cầu qua kênh tiêu 2 cái, cống tưới tiêu nội đồng 47 cái, các thôn làng bê tông đường giao thông nội đồng 4,7 km, đưa tổng số kênh bê tông nội đồng của HTX lên 14,2 km, bằng 80% nhu cầu kế hoạch, đường bê tông nông thôn và bê tông nội đồng lên 20/30 km. Tổng giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng nội đồng giai đoạn 2011- 2014 trên 5,2 tỷ đồng. Tạo điều kiện cho dân mua thêm 20 máy làm đất và bơm nước, đưa số máy làm đất lên 65 máy đủ năng lực cho làm đất kịp thời vụ, hiện nay đã có 2 máy gặt đập liên hoàn. Các công trình nhà nước đầu tư trên địa bàn đã phục vụ tốt cho sản xuất như dự án đê hữu sông Yên, xây lát kênh 15A, kênh 15B...

Những kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết tuy mới chỉ là bước đầu nhưng hiệu quả kinh tế đã mang lại rõ rệt. Trong thời gian tới nhân dân và cán bộ Trường Minh sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, phát huy những kết quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như chỉ đạo thực tiễn quản lý, điều hành và phục vụ sản xuất, nghiêm túc, thẳng thắn phê bình, kiểm điểm và khắc phục triệt để những tồn tại khiếm khuyết để thời gian tới tiếp tục mở rộng sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, đưa hệ số sử dụng đất 2,2 - 2,5 lần, tạo đà để tiến tới thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp xã nhà xây dựng cánh đồng mẫu lớn, thực hiện cơ giới hóa đồng bộ tất cả các khâu sản xuất theo hướng CNH- HĐH để nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.


                                                                                     Nguyễn Văn Lý
                                                                     Chủ nhiệm HTX xã Nông Nghiệp