CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hội CCB huyện thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh chung tay xây dựng Nông thôn mới”.

Đăng lúc: 12:31:08 05/11/2015 (GMT+7)
100%

Hội CCB huyện Nông Cống có 46 tổ chức cơ sở hội, ở 33 xã, thị trấn và 13 đơn vị khối 487 (khối các cơ quan đơn vị, trường học), sinh hoạt tại 318 chi hội thôn, làng, khu phố và 18 chi hội khối 487. Tổng số hội viên 10.803 đồng chí, tỷ lệ vào Hội đạt 98,2% (trong đó CCB tham gia kháng chiến chống Pháp 422 đồng chí, chống Mỹ 5.212 đồng chí, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế 3.834 đồng chí, đối tượng kết nạp mới 1.335 đồng chí); CCB là sỹ quan cấp tá 589 đồng chí, sỹ quan cấp úy 3.997 đồng chí, hạ sỹ quan - chiến sỹ 5.563 đồng chí, Dân quân du kích 654 đồng chí, đảng viên 3.036 đồng chí.

                Xác định rõ trách nhiệm của Hội trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh chung tay xây dựng nông thôn mới" Hội đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổ chức triển khai thực hiện; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực đóng góp công sức, trí tuệ, tinh thần, vật chất... cùng với nhân dân nơi cư trú phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để các hội viên tham gia đạt hiệu quả cao, Hội đã tuyên truyền,vận động CCB đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững. Qua đó đã khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình của mỗi hội viên. Nhiều hộ gia đình đã mở rộng chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại; cải tạo vườn tạp để trồng hoa, cây cảnh, các loại rau màu có giá trị kinh tế cao; đầu tư vốn mua ô tô vận tải, máy phục vụ sản xuất nông nghiệp như máy gặt đập liên hoàn, máy cày, máy cấy...vì vậy mức sống của gia đình hội viên khá, giàu được nâng lên rõ rệt: Năm 2011 tỷ lệ hộ CCB khá, giàu là 30,2%; đến cuối năm 2014 có 4347/10541 hộ CCB khá, giàu tỷ lệ 41,3%, tăng 10,1% so với năm 2011, có 1064 hộ từ hộ trung bình vươn lên hộ khá, giàu. Hộ nghèo năm 2011 là 12.3%, đến cuối năm 2014 còn 3,5%, giảm 8,8% tương đương 927 hộ thoát nghèo bền vững.

Trong phong trào chung tay Xây dựng nông thôn mới ở các địa phương có 73 gia đình CCB, CQN hiến 3.358m2 đất để mở rộng mặt đường; đóng góp làm bê tông đường làng, đường liên thôn 2976 ngày công, 3.397m3 bê tông, với tổng số tiền là 5.949.960.000 đồng; nạo vét kênh mương nội đồng 4.817 ngày công, với 67.802m3 đất, số tiền 4.934.170.000 đồng; giúp các trường học kết nghĩa với Hội CCB 2287 ngày công và vật chất là 126.440.000 đồng; xây dựng 39 nhà văn hóa làng, xã 3693 ngày công và vật chất, số tiền 1.332.280.000 đồng; đóng góp xây dùng nhµ ë cho hé nghÌo 547.243.000 đồng; xóa 29 nhà dột nát của CCB do Hội đóng góp ngày công và tiền trị giá 414.750.000 đồng; trồng cây đường làng, đường xã, khu công cộng với 418.246 cây...

Bên cạnh việc trực tiếp tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, Hội còn vận động hội viên và nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa” phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, xây dựng làng, xã, cơ quan văn hóa trên cơ sở xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận, khu dân cư an toàn, làm chủ, không có tội phạm, tệ nạn xã hội; bài trừ các hủ tục lạc hậu; coi trọng tình làng nghĩa xóm; con em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. Trong sinh hoạt Hội thường xuyên quán triệt hội viên quan tâm đến việc quản lí, giáo dục con cháu chăm ngoan, học giỏi, gia đình CCB tích cực đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài; nhiều chi hội đã duy trì trao thưởng cho học sinh nghèo chăm ngoan học giỏi, học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học mỗi năm gần 100 triệu đồng; hội viên CCB tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Hội còn tích cực tham gia công tác bảo vệ môi trường sinh thái ở khu dân cư như: tuyên truyền pháp luật về môi trường, thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường. Bằng việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Phòng Tài nguyên môi trường, Hội đã phối hợp tổ chức 16 lớp tập huấn cho 4.327 lượt người tham gia về Luật môi trường, công tác bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường... các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ quốc gia về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, tháng an toàn vệ sinh thực phẩm và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn đều được các hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Có 99,7% gia đình CCB sử dụng nước hợp vệ sinh và 95,3% gia đình CCB có công trình phụ hợp vệ sinh; CCB đã thu gom rác thải 915m3 ; dọn kênh mương, khơi thông cống rảnh 87km.

Bên cạnh đó, Hội đã vận động hội viên đoàn kết phát huy dân chủ, thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Hội thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, quán triệt nội dung Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị và các phong trào của địa phương đến từng hội viên. Hội đã phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội CCB huyện, thời gian 3 tháng, mỗi đồng chí đều phải trực tiếp tham dự sinh hoạt với chi hội ít nhất 01 lần, để nắm bắt trao đổi các vấn đề hội viên và nhân dân quan tâm; do vậy mỗi cán bộ, hội viên CCB, CQN đã xác định rõ vai trò trách nhiệm, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật nhà nước, tích cực xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020.

Với những việc làm cụ thể trên Hội CCB huyện luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

                                        Nguyễn Ngọc Tiến
                                        Chủ tịch Hội CCB huyện