CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hiệu quả từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Phụ nữ huyện

Đăng lúc: 14:28:52 04/08/2015 (GMT+7)
100%

Là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, Hội LHPN huyện nhận thức các vấn đề của phụ nữ luôn gắn với các vấn đề về gia đình và xã hội, do vậy Hội LHPN huyện xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

              Từ năm 2010, Hội đã vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch là: không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Đây là cuộc vận động lớn, có tính toàn diện, góp phần thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư” và liên quan đến 9/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước về quan tâm, phát huy vai trò hộ gia đình, trong đó phụ nữ là nòng cốt. Với tính phù hợp, thiết thực, Cuộc vận động đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp để vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thực hiện.

          Hội phụ nữ huyện đã tập trung triển khai nhiều hoạt động; lồng ghép các nhiệm vụ công tác Hội, xây dựng và thực hiện nhiều mô hình để hỗ trợ các gia đình, thực hiện các tiêu chí 5 không, 3 sạch. Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động được quan tâm, tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân, từ đó làm cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình hiểu nội dung Cuộc vận động và tự giác thực hiện. Năm 2014, thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 của Ban Chấp hành TW Hội đã xác định đẩy mạnh Cuộc vận động là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, chỉ đạo các cơ sở Hội tập trung thực hiện.

          Để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động, Hội đã tiến hành việc phát phiếu để phụ nữ tự đánh giá kết quả việc đạt các tiêu chí của gia đình, cơ sở Hội tổng hợp kết quả, có kế hoạch phân công giúp đỡ các gia đình khó khăn nhất và động viên các gia đình khác tự phấn đấu vươn lên, tạo cho chị em tính tự lập. Đến nay, Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch đã có những kết quả tích cực, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện Cuộc vận động và tham gia xây dựng nông thôn mới được hình thành, duy trì và nhân rộng phù hợp với tình hình địa phương, như:

          Tiêu chí "Không đói nghèo”, các cấp Hội đã thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực: Khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế, giảm nghèo: vay tín chấp từ ngân hàng, vay từ quỹ Hội, từ tổ nhóm tiết kiệm, hùn vốn với lãi suất thấp, đến nay toàn huyện đang quản lý hơn 300 tỷ đồng, mở các lớp tập huấn cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cho phụ nữ, hàng trăm lớp dạy nghề giải quyết việc làm cho 6.560 lao động nữ; thực hiện các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, vận động ủng hộ "Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo chủ hộ”, xây dựng Mái ấm tình thương; vận động, ủng hộ học bổng cho học sinh nghèo dưới nhiều hình thức,...

          Với tiêu chí "Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, "Không có bạo lực gia đình”: Các cấp Hội phối hợp với cơ quan pháp luật, duy trì các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ như về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật An toàn giao thông đường bộ... ; tập huấn, cung cấp các kiến thức phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình cho hội viên, phụ nữ, tập trung vào dịp hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; duy trì phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; phối hợp với Công an thực hiện Nghị quyết liên tịch về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; Thành lập các câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật, câu lạc bộ Phòng chống tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, lô đề xổ số miền bắc ...

          Với các tiêu chí "Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, "Không sinh con thứ 3 trở lên”: Hội đã thực hiện Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 -2015”, tổ chức các lớp tập huấn phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, các lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi cho mẹ và bà chăm sóc trẻ; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình…

          Đối với tiêu chí "Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, Hội LHPN huyện ký chương trình phối hợp với UBND huyện về thực hiện công tác vệ sinh môi trường, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch - Vệ sinh môi trường; Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm; tuyên truyền, nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của phụ nữ trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân. Xây dựng và nhân rộng các mô hình như: mỗi gia đình 01 hố rác đảm bảo vệ sinh, thành lập 295 tổ thu gom rác thải ở 31/33 xã, thị trấn. 25/33 xã xây dựng mô hình "Đoạn đường phụ nữ tự quản" với 715 đoạn đường, có 426 đoạn đường đã được gắn biển, vận động gia đình hội viên phụ nữ xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; nhân rộng mô hình “Trồng cây xanh trên các trục đường làng”, Xây dựng mô hình “Hố rác ngoài đồng” thu gom vỏ chai lọ thuốc bảo vệ thực vật,... Công tác vệ sinh môi trường trở thành hoạt động thường xuyên. Nhiều chi hội phụ nữ tổ chức tổng dọn vệ sinh định kỳ hàng tháng, đăng ký thu gom rác với cấp ủy địa phương để xây dựng quỹ cho hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế và tổ chức các hoạt động của Hội.

Với sự nỗ lực trong việc triển khai thực hiện cuộc vân động đến hết năm 2014 đã có 27.182 gia đình đạt gia đình “5 không, 3 sạch”, đạt 78%.

Bên cạnh đó, việc thực hiện xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế như: tiêu chí của cuộc vận động liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhưng nguồn lực đầu tư cho thực hiện còn khó khăn; chủ yếu thực hiện lồng ghép nên hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền còn đơn điệu, chưa thường xuyên. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn hộ gia đình hội viên đăng ký, thực hiện và bình xét còn lúng túng. Tài liệu còn hạn chế. Chưa có kinh phí hỗ trợ ở cơ sở. Đặc biệt, việc phối hợp với các ngành, các cấp còn nhiều khó khăn. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của một số cán bộ Hội phụ nữ còn hạn chế.

Để xây dựng gia đình 5 không 3 sạch trong thời gian tới, cần có sự nổ lực thực hiện từ mỗi thành viên trong gia đình. Do đó cần phát huy tốt hơn nữa vai trò phối hợp, thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên, đặc biệt là các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. Chính vì vậy, các cấp Hội cần đề xuất với Đảng, Chính quyền có các chương trình, cơ chế để Hội LHPN các cấp thực hiện tốt hơn Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đồng thời xem việc thực hiện "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" không phải là vấn đề của riêng phụ nữ, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua và 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, góp phần nhiều hơn vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
                                                                        Lê Thị Hồng