CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Đảng bộ xã Tân Phúc đưa Nghị quyết Đại hội đảng vào cuộc sống.

Đăng lúc: 12:52:09 05/11/2015 (GMT+7)
100%

Đại hội Đảng bộ xã Tân Phúc thành công tốt đẹp, thể hiện được tính dân chủ, công khai, đổi mới trong Đảng, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong xã. Sau thành công của Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

            Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Phúc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã đề ra 34 chỉ tiêu cùng các nhiệm vụ, giải pháp yếu trong nhiệm kỳ mới. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, Đảng bộ xã Tân Phúc xác định nhiệm vụ trước mắt là phải đưa nghị quyết nhanh chóng vào cuộc sống, chính vì thế ngay sau thành công của Đại hội, Ban chấp hành đảng ủy đã xây dựng chương hành động, chương trình công tác toàn khoá, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên…

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra cho nhiệm kỳ mới từ đó tạo nền tảng, tiền đề trong việc thực hiện nhiệm vụ trong những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ, đảng ủy giao UBND xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, cải cách thủ tục hành chính cho từng năm, từng thời kỳ; chỉ đạo mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức hội làm tốt công tác tổ chức, quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chỉ đạo hệ thống truyền thanh xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện nghị quyết, đặc biệt chú ý đến các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền tới đảng viên và nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, họp thôn…Bên cạnh đó Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã cử cán bộ phụ trách các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt việc thực hiện nghị quyết, đồng thời có kế hoạch giao ban thường xuyên để báo cáo Ban Thường vụ đảng ủy. Các cấp ủy gắn việc tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị với thực hiện chương trình hành động thực hiện NQ đại hội đảng bộ các cấp...

Đồng chí Lường Viết Bính, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã nắm vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đảng ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết tới đảng viên và nhân dân qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong tổ chức triển khai thực hiện”.

Có thể nhận thấy việc dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể, sát thực để đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống đã, đang tạo niềm tin và động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Tân Phúc hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                     Nguyễn Ba