CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Công Liêm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ xã vào cuộc sống

Đăng lúc: 15:49:24 09/07/2015 (GMT+7)
100%

Nghị quyết đúng sẽ tác động tích cực đến công tác tư tưởng tổ chức của Đảng, nó sẽ nhanh chóng được đón nhận và “bén rễ” trở thành phong trào, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

               Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Công Liêm lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thống nhất thông qua 30 chỉ tiêu cùng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Công Liêm cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Để từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác toàn khóa, đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho từng năm, từng thời kỳ, trong đó nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, TTCN, xây dựng; tạo bước chuyển biến rõ nét về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai, tổ chức thực hiện…phấn đấu sớm xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Đối với các chi bộ, việc triển khai thực hiện chương trình hành động được cụ thể hóa bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp với những cách làm sáng tạo như thông qua các cuộc họp chi bộ, họp thôn nhằm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của từng đơn vị hướng tới thực hiện thành công nghị quyết Đại hội, tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

 Đồng chí Mạch Văn Lương - Phó bí thư Đảng uỷ xã Công Liêm cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã xác định rất rõ các chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, BCH Đảng bộ đã họp, phân công từng nhiệm vụ, phụ trách địa bàn cho từng đồng chí trong cấp uỷ; xác định chỉ tiêu cụ thể của từng giai đoạn để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Do đó, khi được tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã nhanh chóng nắm bắt và quyết tâm tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra”.

            Có thể nhận thấy ở Công Liêm tuy Đại hội vừa mới được tổ chức thành công song đến nay hầu hết các chi bộ, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị đã xây dựng  chương trình hành động với những giải pháp cụ thể thực hiện nghị quyết Đại hội, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo niềm tin và động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần xây dựng quê hương Công Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh.