Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
747
Hôm qua:
2002
Tuần này:
4322
Tháng này:
12506
Tất cả:
2346184

ĐỪNG VÌ CÁI RIÊNG

Ngày 16/05/2016 15:44:51

Luật rằng bầu cử hội đồng

Chứ không “bầu bán” toan hòng cho ai

Bàn tay ngón ngắn, ngón dài

Nhân sự nào đủ đúc, tài bầu vô

Đừng vì tình nghĩa chú, cô

Người tốt để lại - đẩy xô người tài

Đừng vì dòng họ nhà ai

Tìm cách “bầu bán” kiếm vai hội đồng

Đừng vì dã dối, bất công

Bắt ngoài bút phải uốn cong theo mình

Bầu cử dân chủ, văn minh

Nên ta hãy gác mối tình riêng tư

Cầm phiếu đừng để phiếu hư

Dân giàu, nước mạnh cũng từ lòng ta

Trung thực, thẳng thắn, thật thà

Bầu ra người tốt để mà cậy trông

Tình riêng cũng phải vui lòng

Bầu ra chức trách hội đồng nhân dân

Năm năm mới có một lần

Đừng vì ơn nghĩa, oán ân người nào

Cuộc bầu cử đẹp biết bao

Lợi chung - gạt bỏ riêng vào một nơi

Để cuộc bầu cử sáng ngời

Làng trên, xóm dưới mọi nơi đồng lòng.

Phạm Công Tôn

Quỳnh Tiến, Tượng Văn

ĐỪNG VÌ CÁI RIÊNG

Đăng lúc: 16/05/2016 15:44:51 (GMT+7)

Luật rằng bầu cử hội đồng

Chứ không “bầu bán” toan hòng cho ai

Bàn tay ngón ngắn, ngón dài

Nhân sự nào đủ đúc, tài bầu vô

Đừng vì tình nghĩa chú, cô

Người tốt để lại - đẩy xô người tài

Đừng vì dòng họ nhà ai

Tìm cách “bầu bán” kiếm vai hội đồng

Đừng vì dã dối, bất công

Bắt ngoài bút phải uốn cong theo mình

Bầu cử dân chủ, văn minh

Nên ta hãy gác mối tình riêng tư

Cầm phiếu đừng để phiếu hư

Dân giàu, nước mạnh cũng từ lòng ta

Trung thực, thẳng thắn, thật thà

Bầu ra người tốt để mà cậy trông

Tình riêng cũng phải vui lòng

Bầu ra chức trách hội đồng nhân dân

Năm năm mới có một lần

Đừng vì ơn nghĩa, oán ân người nào

Cuộc bầu cử đẹp biết bao

Lợi chung - gạt bỏ riêng vào một nơi

Để cuộc bầu cử sáng ngời

Làng trên, xóm dưới mọi nơi đồng lòng.

Phạm Công Tôn

Quỳnh Tiến, Tượng Văn

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa