CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ"

Đăng lúc: 15:50:04 29/05/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 29/5, xã Tân Thọ tổ chức Hội nghị ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ". Dự hội nghị có đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; đồng chí Lê Thanh Triều, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện phòng Nội vụ UBND huyện

Image-1 (27).jpg 

    Tại đây, xã Tân Thọ đã thông qua quyết định thành lập Ban điều hành mô hình, thông qua Quy chế hoạt động của mô hình.

     Theo đó,  Ban điều hành mô hình  “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” xã Tân Thọ  gồm 16 thành viên; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành gồm 9 điều, quy định rõ nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban điều hành. Ban điều hành hoạt động theo nguyên tắc dân chủ tập trung theo sự điều hành của Trưởng ban, có sự phân công nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên. Thông qua họp Ban điều hành, các thành viên trong Ban cùng nhau thảo luận, thống nhất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Ban điều hành duy trì chế độ họp 01 lần/tháng; khi cần thiết có thể họp đột xuất tùy vào điều kiện thực tế.

     Mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” xã Tân Thọ tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Cụ thể, trên lĩnh vực phát triển kinh tế, làm tốt các bước công khai dân chủ trong giải phóng mặt bằng theo duy định; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án giao thông và thu hồi đất giải phóng mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất. Vận động nhân dân tích cực hiến đất, góp công sức xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn theo quy mô kỹ thuật tiêu chí đô thị và thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt luật Đất đai sửa đổi; Luật Bảo vệ môi trường. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

    Lĩnh vực Văn hóa -xã hội, làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong quản lý và giải quyết thủ tục hành chính; công khai kết quả đánh giá và ý kiến, kiến nghị của nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Xây dựng xã hội học tập tại địa phương, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Nâng cao chất lượng y tế cộng đồng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB ở các thôn.

     Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh, nắm chắc tình hình nhân dân, phát hiện sớm những bất cập trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Thực hiện tốt việc phối hợp các lực lượng trong đảm bảo ANTT, ATGT, quản lý hành lang ATGT. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

        Sau khi Ban Điều hành mô hình  “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 xã Tân Thọ ra mắt, nhận nhiệm vụ, lãnh đạo ban Dân vận Huyện ủy Nông Cống  đã triển khai tập huấn xây dựng mô hình với 02 chuyên đề:  Quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền; hướng dẫn xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” và Trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc thực hiện công tác dân vận.

    Thông qua việc xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” nhằm thực hiện hiệu quả “Năm Dân vận chính quyền 2023”; đồng thời tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả của công tác Dân vận chính quyền, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Thọ lần thứ XX và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Yến