CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Nông Cống hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng lúc: 15:58:26 29/03/2024 (GMT+7)
100%

Năm 2024, là năm Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029, từ ngày 04/01/2024 đến ngày 21/3/2024, tất cả 29/29 xã, thị trấn của huyện Nông Cống đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029.

    z5296388335943_d45a15c49a39acd91f8d385ecc410f61.jpg
HN triển khai công tác Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện ngày 6-10-2023

    Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn huyện theo quy định, hướng dẫn tổ chức Đại hội của Mặt trận tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện  đã chọn hai xã Hoàng Giang và Công Liêm là đơn vị Đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội tại địa phương. Đại hội điểm cấp cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo được nội dung, thời gian và hình thức theo đúng quy định, được Ban Thường vụ Huyện ủy và Tổ chỉ đạo Đại hội Mặt trận tỉnh ghi nhận đánh giá cao.
z5269969256303_2bd5556e89afbd5a8214130843f18d96.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ  VN xã Vạn Thiện

   Đến ngày 21/3/2024, 29/29 đơn vị MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội. Qua quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Mặt trận các xã, thị trấn luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho Đại hội được thực hiện tích cực, đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên.  

z5266112067705_65678c98257ed4cec6074455ebcde574.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ VN xã Tượng Lĩnh

   Số lượng đại biểu chính thức được triệu tập về Đại hội ở tất cả các xã, thị trấn đều đảm bảo theo quy định cả về số lượng và cơ cấu. Đơn vị có số lượng đại biểu ít nhất là 81 đại biểu, đơn vị có số lượng đại biểu nhiều nhất là 126 đại biểu. Các bước quy trình hiệp thương đều được thực hiện đúng theo Điều lệ MTTQ và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo tính dân chủ, tính thống nhất cao. 100% số đơn vị đều được Đại hội thống nhất biểu quyết một lần cả danh sách theo Đề án nhân sự mà Đoàn chủ tịch báo cáo tại Đại hội để cử vào UB MTTQ.  Việc tổ chức phiên họp thứ nhất của Uỷ ban MTTQ để hiệp thương cử Ban Thường trực đúng quy định, 100% số đơn vị đều có sự thống nhất cao, không có trường hợp khó khăn.

z5257072953444_f9f2d97bcb8be68c08976ca4a57a899e.jpg
Đại hội đại biểu MTTQ VN xã Yên Mỹ

   Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn huyện vừa qua là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi trong đông đảo các tầng lớp nhân dân nhằm tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống  lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 5/2024.

Hoàng Yến