CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

TỔNG KẾT CÔNG TÁC ỦY THÁC NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024 GIỮA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI.

Đăng lúc: 16:35:39 10/01/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 09-01-2023, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nông Cống phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

     IMG_9700.jpg
Đ.c  Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc NHCSXH huyện khai mạc hội nghị.
  Tham dự  Hội nghị có Ban giám đốc, cán bộ tổ KHNV NHCSXH huyện Nông Cống;  lãnh đạo và cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động ủy thác của 04 tổ chức chính trị - xã hội  cấp huyện và lãnh đạo một số tổ chức chính trị - xã hội  nhận ủy thác cấp xã.

    Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 trong điều kiện thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; hoạt động tín dụng tín dụng chính sách dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Giám đốc NHCSXH tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, sự nỗ lực của NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục chuyển biến tích cực; công tác giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11/NQ-CP, giải ngân hỗ trợ lãi suất các khoản vay theo Nghị định số 36/NQ-CP của Chính phủ được tăng cường. Ngoài ra, NHCSXH huyện luôn chú trọng, quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng tín dụng; các mặt hoạt động của NHCSXH được duy trì ổn định, an toàn và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế, chính trị- xã hội trong huyện.

IMG_9699.jpg

Đồng chí Nguyễn Quốc Lục – Phó giám đốc NHCSXH thông qua báo cáo.năm 2023

   Năm 2023, NHCSXH huyện đã được UBND huyện chuyển nguồn vốn ủy thác số tiền 2.000 triệu đồng/1.500 triệu đồng kế hoạch để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác (hoàn thành 133%). Doanh số cho vay trong năm đạt 199.445 triệu đồng, doanh số thu nợ 126.970 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 31/12/2023 đạt 584.638 triệu đồng, tăng 72.325 triệu đồng so với 31/12/2022, tốc độ tăng trưởng 14,1%, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, với 11 chương trình tín dụng đang thực hiện cho vay trên địa bàn. Dư nợ bình quân đạt 50,9 triệu đồng/hộ. Toàn huyện có 72 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã nhận ủy thác, quản lý 317 Tổ TK&VV, 11.411 hộ vay, tổng dư nợ ủy thác đạt 580.727 triệu đồng, chiếm 99,3% tổng dư nợ, nợ quá hạn 470 triệu đồng, nợ khoanh 281 triệu đồng.

     Trong năm 2023, công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội, các chương trình tín dụng mới, công tác huy động vốn thông qua Tổ TK&VV và tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch được tăng cường. Đặc biệt là tuyên truyền đến người dân các chương trình tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, chính sách Hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36-2022/NĐ-CP. Hoạt động giao dịch tại xã luôn được quan tâm và nâng cao chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng. Năm 2023, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo văn bản hướng dẫn. Công tác phối hợp xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Phối hợp tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ kiêm nhiệm. Vì vậy chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao. Đến ngày 31/12/2023, toàn huyện  có 317 tổ TK&VV; trong đó: tổ xếp loại tốt 301 tổ, tổ xếp loại khá 09 tổ, tổ xếp loại trung bình 07 tổ, số tổ TK&VV không có nợ quá hạn là 303 tổ (chiếm tỷ lệ 95,6%)

IMG_9697.jpg
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

    Sau khi thảo luận, hội nghị đã thống nhất một số nội dung quan trọng trong năm 2024, đó là:  NHCSXH huyện phối hợp cùng tổ chức chính trị - xã hội  các cấp tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, đối tượng thụ hưởng, mức cho vay, lãi suất cho vay, các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp đến mọi tầng lớp nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; công khai chính sách và quy trình, thủ tục vay vốn tại trụ sở UBND cấp xã nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng cho người dân. Đồng thời thường xuyên chủ động rà soát nhu cầu vay vốn tại cơ sở để NHCSXH căn cứ xây dựng bổ sung nguồn vốn hàng năm; đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn, ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng nội dung văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác đã ký với NHCSXH. Tuyên truyền để khách hàng tiếp cận, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số về sản phẩm cho vay, sản phẩm dịch vụ của NHCSXH. Tổ chức tập huấn cho 100% thành viên kiêm nhiệm. Thường xuyên rà soát để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hoạt động ủy thác, hoạt động tổ TK&VV.

Quốc Lục, Ngân hàng CSXH huyện Nông Cống