Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
625
Hôm qua:
1543
Tuần này:
625
Tháng này:
20200
Tất cả:
2860952

Hội phụ nữ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 40 cán bộ, hội viên phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện

Ngày 08/04/2021 15:57:53

Từ ngày 6/4/2021 đến ngày 9/4/2021, Hội phụ nữ huyện Nông Cống phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 40 cán bộ, hội viên phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

IMG20210408083416.jpg

Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia các hoạt động tập thể, công tác xã hội, đoàn thể tại địa phương và chủ động giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp cho những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Xác định việc phát triển đảng viên nữ là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ có ý nghĩa xây dựng tổ chức Ðảng mà còn tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, Hội phụ nữ huyện đã đấu mối với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng cảm tình cảm cho 40 cán bộ, hội viên phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 05 ngày, các học viên được trang bị những nội dung về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
IMG20210408083728.jpg

Đặc biệt, trong chương trình lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng lần này, các học viên có 01 chuyên đề trải nghiệm thực tế, thăm quan, học tập kinh nghiệm cơ sở sản xuất và chế biến nông sản trang trại rau Thắng Nông thôn Hữu Cần, xã Tế Lợi.

IMG20210408084343.jpg

Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng là điều kiện để chị em phụ nữ cấp cơ sở được học tập nâng cao trình độ nhận thức, từ đó phát huy được vai trò nòng cốt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Nông Cống có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; phát huy phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu bình đẳng giới.

Hoàng Yến

Hội phụ nữ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 40 cán bộ, hội viên phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện

Đăng lúc: 08/04/2021 15:57:53 (GMT+7)

Từ ngày 6/4/2021 đến ngày 9/4/2021, Hội phụ nữ huyện Nông Cống phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 40 cán bộ, hội viên phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện.

IMG20210408083416.jpg

Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tham gia các hoạt động tập thể, công tác xã hội, đoàn thể tại địa phương và chủ động giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp cho những người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Xác định việc phát triển đảng viên nữ là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ có ý nghĩa xây dựng tổ chức Ðảng mà còn tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, Hội phụ nữ huyện đã đấu mối với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng cảm tình cảm cho 40 cán bộ, hội viên phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 05 ngày, các học viên được trang bị những nội dung về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi kết thúc khoá học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
IMG20210408083728.jpg

Đặc biệt, trong chương trình lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng lần này, các học viên có 01 chuyên đề trải nghiệm thực tế, thăm quan, học tập kinh nghiệm cơ sở sản xuất và chế biến nông sản trang trại rau Thắng Nông thôn Hữu Cần, xã Tế Lợi.

IMG20210408084343.jpg

Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng là điều kiện để chị em phụ nữ cấp cơ sở được học tập nâng cao trình độ nhận thức, từ đó phát huy được vai trò nòng cốt xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; xây dựng người phụ nữ Nông Cống có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; phát huy phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu bình đẳng giới.

Hoàng Yến

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa