CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hội nghị tổng kết BCĐ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023

Đăng lúc: 14:15:25 05/01/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 4-1-2024, đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) huyện đã chủ trì Hội nghị tổng kết BCĐ XDCS và thực hiện QCDC đánh giá tình hình, kết quả xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

    IMG_9493.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

  Trong năm 2023, Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của huyện về nhiệm vụ XDCS vững mạnh toàn diện và thực hiện QCDC ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. BCĐ huyện, Ban XDCS và thực hiện QCDC cơ sở đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Phân công các thành viên BCĐ huyện, Ban XDCS và thực hiện QCDC cơ sở chủ động nắm bắt tình hình cơ sở để tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.
IMG_9502.jpg
Các thành viên BCĐ XDCS và thực hiện QCDC tham dự Hội nghị

    Năm 2023, công tác XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Các cấp uỷ, chính quyền đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ… MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn đã có những đổi mới về tác phong, lề lối làm việc, nội dung, phương thức hoạt động. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả cao.

IMG_9507.jpg
Các thành viên BCĐ XDCS và thực hiện QCDC tham dự Hội nghị

   Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn cũng được cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả. Nhân dân phát huy được vai trò chủ thể trong việc tham gia đề án, kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Nhiều xã huy động được sức dân để chỉnh trang nhà cửa, làm giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa, tường rào mẫu, xây dựng nhiều tuyến đường, vườn mẫu “sáng-xanh-sạch-đẹp”. Trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, việc thực hiện QCDC đã làm thay đổi căn bản nhận thức của người đứng đầu. Nhờ đó, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bảo đảm…

IMG_9483.jpg
Đ.c Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ XDCS và thực hiện QCDC huyện  phát biểu kết luận Hội nghị

   Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ XDCS và thực hiện QCDC huyện nhấn mạnh, năm 2024 huyện ta tiếp tục có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, như: Quy chế dân chủ ngày càng tăng; nhiều thế lực thù địch hoạt động mạnh; công tác giải phóng mặt bằng còn những vướng mắc…

   Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các thành viên BCĐ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến nhân dân; nắm chắc địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề tại cơ sở, nhất là địa bàn có nguy cơ tôn giáo, địa bàn có các dự án; quyết liệt trong đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quan tâm làm tốt công tác tiếp công dân, đối thoại của người đứng đầu, từng bước giải quyết tồn đọng, bức xúc của nhân dân; tiếp tục đổi mới hoạt động của thành viên BCĐ huyện, nâng cao chất lượng giao ban; BCĐ huyện, xã, thị trấn định kỳ tổ chức hội nghị giao ban để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhân dân. Từng thành viên trong BCĐ thực hiện tốt phần việc của mình, bám sát địa bàn phân công để thực hiện nhiệm vụ.

Hoàng Yến