CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hội CCB xã Tế Thắng ra mắt CLB “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”

Đăng lúc: 16:16:00 01/09/2023 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 31-8-2023, Hội CCB xã Tế Thắng tổ chức ra mắt mô hình CLB giúp nhau phát triển kinh tế”. Đồng chí Hà Công Trường, Chủ tịch Hội CCB huyện tới dự.

 b931e8ce928d47d31e9c.jpg
     Tham gia mô hình CLB “CCB giúp nhau phát triển kinh tế” xã Tế Thắng có 13 hội viên tiêu biểu trong vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, đại diện cho trên 500 hội viên CCB trong toàn xã.

       Tại đây Hội CCB xã Tế Thắng đã Thông qua quyết định thành lập CLB “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, Ban chủ nhiệm CLB và thông qua Quy chế hoạt động gồm 6 chương 15 điều.

     Theo đó CLB “CCB giúp nhau phát triển kinh tế” xã Tế Thắng hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của CLB.

      Nhiệm vụ của CLB là tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, vận động các thành viên CLB, hội viên CCB và Nhân dân hăng hái thi đua lao động,sản xuất, không vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

    Tổ chức hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau về giống, vật tư, kỹ thuật, phương tiện, tiêu thụ sản phẩm trong CLB với CLB bạn. Từng bước xây dựng và hoàn thành chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa, giúp hội viên khởi nghiệp.

     Theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các thành viên. Cương quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, lợi dụng bán hàng đa cấp. Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ trong bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

5524723f007cd5228c6d.jpg

    Các thành viên trong CLB là hạt nhân nòng cốt trong phong trào “CCB giúp nhau làm kinh tế giỏi” do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động. Vận động các thành viên trong CLB tích cực tham gia các hoạt động “Nghĩa tình đồng đội, từ thiện nhân đạo”.

    Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt, đồng chí Hà Công Trường, Chủ tịch Hội CCB huyện đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Hội CCB xã Tế Thắng trong việc tổ chức cho ra mắt mô hình CLB “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”. Đồng chí mong muốn sau khi ra mắt CLB, Hội CCB xã Tế Thắng cần quán triệt đầy đủ quy chế, quyết định, kế hoạch đã được phê duyệt đến các thành viên trong CLB. Duy trì hoạt động mô hình, phát huy hiệu quả. Tiến tới thành lập CLB “CCB giúp nhau phát triển kinh tế” ở các chi hội. Hội nhân rộng mô hình ra diện rộng, phát triển thêm thành viên để giúp nhau phát triển kinh tế hiệu quả hơn. Quá trình hoạt động CLB cần phát huy dân chủ, thực hiện tốt công khai, minh bạch. Ban chủ nhiệm CLB cần tích cực, chủ dộng, sáng tạo, linh hoạt, đưa CLB ngày càng phát triển, góp phần làm giàu cho quê hương.

 

Nguyễn Thơ