Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1597
Hôm qua:
12232
Tuần này:
31563
Tháng này:
52997
Tất cả:
1298220

THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN NÔNG CỐNG, NHIÊM KỲ 2010-2015

Ngày 27/01/2014 09:04:09

THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN NÔNG CỐNG


Đ/c TRẦN VĂN THUẤN
PBT huyện ủy - Chủ tịch UBNDhuyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839016
Email. tranvanthuan@nongcong.gov.vn


Đ/c HOÀNG MINH TRANG
UVBTV - PCT Thường trực HĐND huyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839005
Email.
Đ/c LÊ TRỌNG HÙNG
UVBTV - PCT Thường trực UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.839145
Email.


Đ/c LÊ XUÂN HÙNG
UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:
Email.
Đ/c NGUYỄN VĂN TUẤN
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.993666
Email:


CÁC PHÒNG THUỘC UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

ĐỖ BÁ MẠNH - CHÁNH VĂN PHÒNG
HÀ VÌNH THANH - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN VĂN THANH - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


PHÒNG NỘI VỤ

TRẦN ĐÔNG - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC NHUNG - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG
CAO VĂN DŨNG - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG


PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

LÊ XUÂN HINH - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN MINH HUỆ - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ NGỌC THẮNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT

NGUYỄN THẾ SƠN - TRƯỜNG PHÒNG
TRẦN THỊ HUẾ - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ THANH TÙNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG TÀI CHÍNH - KH


LƯỜNG KHẮC VẤN - TRƯỜNG PHÒNG
NGUYỄN ĐỨC THUẬN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN XUÂN BẮC - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH


LÊ ĐÌNH BỐN - TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ GIA XUÂN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LẠI DUY TUẤN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG TÀI NGUYÊN - MT


LÊ THANH TÙNG - TRƯỞNG PHÒNG
LÊ HỒNG TỚI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG VĂN HÓA - TT


LÊ ĐÌNH THỨC - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN PHƯỢNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


THANH TRA HUYỆN


PHAN TRỌNG NHUẬN - CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN XUÂN LƯỢNG - PHÓ CHÁNH THANH TRA


PHÒNG TƯ PHÁP


LÊ SỸ NGHIÊM - TRƯỞNG PHÒNG
BÙI THỊ TĨNH - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN NHÂN ÁI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG GIÁO DỤC - ĐT


NGUYỄN VĂN BÌNH - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THÁI SƠN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ NGỌC PHAN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG Y TẾ


TRẦN ANH NAM - TRƯỞNG PHÒNG

THƯỜNG TRỰC HĐND - UBND HUYỆN NÔNG CỐNG


Đ/c TRẦN VĂN THUẤN
PBT huyện ủy - Chủ tịch UBNDhuyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839016
Email. tranvanthuan@nongcong.gov.vn


Đ/c HOÀNG MINH TRANG
UVBTV - PCT Thường trực HĐND huyện Nông Cống
Số ĐT Cơ quan: 0373.839005
Email.
Đ/c LÊ TRỌNG HÙNG
UVBTV - PCT Thường trực UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.839145
Email.


Đ/c LÊ XUÂN HÙNG
UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:
Email.
Đ/c NGUYỄN VĂN TUẤN
UVBCH - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống
SĐT cơ quan:0373.993666
Email:


CÁC PHÒNG THUỘC UBND HUYỆN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND

ĐỖ BÁ MẠNH - CHÁNH VĂN PHÒNG
HÀ VÌNH THANH - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN VĂN THANH - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


PHÒNG NỘI VỤ

TRẦN ĐÔNG - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN NGỌC NHUNG - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG
CAO VĂN DŨNG - PHÓ TRƯỜNG PHÒNG


PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

LÊ XUÂN HINH - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN MINH HUỆ - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ NGỌC THẮNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


PHÒNG NÔNG NGHIỆP &PTNT

NGUYỄN THẾ SƠN - TRƯỜNG PHÒNG
TRẦN THỊ HUẾ - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ THANH TÙNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG TÀI CHÍNH - KH


LƯỜNG KHẮC VẤN - TRƯỜNG PHÒNG
NGUYỄN ĐỨC THUẬN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN XUÂN BẮC - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG LAO ĐỘNG - TBXH


LÊ ĐÌNH BỐN - TRƯỞNG PHÒNG
ĐỖ GIA XUÂN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LẠI DUY TUẤN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG TÀI NGUYÊN - MT


LÊ THANH TÙNG - TRƯỞNG PHÒNG
LÊ HỒNG TỚI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG VĂN HÓA - TT


LÊ ĐÌNH THỨC - TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN VĂN PHƯỢNG - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


THANH TRA HUYỆN


PHAN TRỌNG NHUẬN - CHÁNH THANH TRA
NGUYỄN XUÂN LƯỢNG - PHÓ CHÁNH THANH TRA


PHÒNG TƯ PHÁP


LÊ SỸ NGHIÊM - TRƯỞNG PHÒNG
BÙI THỊ TĨNH - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
TRẦN NHÂN ÁI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG GIÁO DỤC - ĐT


NGUYỄN VĂN BÌNH - TRƯỞNG PHÒNG
NGUYỄN THÁI SƠN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
VŨ NGỌC PHAN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNGPHÒNG Y TẾ


TRẦN ANH NAM - TRƯỞNG PHÒNG

Dự báo thời tiết Thanh Hóa