CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!
 THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
VÀ CÁC BAN ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025


ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN QUỐC TIẾN
Bí thư huyện ủy Nông Cống - Chủ tịch HĐND huyện

SĐT:
Email:ĐỒNG CHÍ: LÊ XUÂN HÙNG
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy 
SĐT:
Email.


CÁC BAN THUỘC HUYỆN ỦYI. BAN TUYÊN GIÁO

1. ĐÔNG CHÍ: NGUYỄN ĐỨC LONG - UV Ban thường vụ HU- Trưởng ban 
 II. BAN TỔ CHỨC

1. ĐỒNG CHÍ: LÊ THANH TRIỀU - UV Ban thường vụ HU - Trưởng ban
2. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU HÀ - UVBCH - Phó TB thường trực 
 

III. BAN DÂN VẬN

1. ĐỒNG CHÍ: LÊ TRỌNG HÙNG - UVBTV HU - Trưởng Ban - Chủ tịch UBMTTQ huyện
2. ĐỒNG CHÍ: LÊ VĂN HẠNH - Phó Trưởng ban
 
IV. ỦY BAN KIỂM TRA

1. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN TUẤN HÙNG- UVBTV - Chủ nhiệm
 2. ĐỒNG CHÍ: PHAN TRỌNG NHUẬN - UVBCH - Phó chủ nhiệm thường trực
3. ĐỒNG CHÍ: LÊ THỊ HỒNG - Phó chủ nhiệm 
 V. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. ĐỒNG CHÍ: TRẦN THỊ KIÊN - UVBCH - Chánh Văn phòng 
2. ĐỒNG CHÍ: LÊ XUÂN SƠN - Phó Chánh Văn phòng