Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3813312

Thường trực huyện ủy và trưởng các Ban thuộc huyện ủy

Ngày 04/05/2016 09:22:03

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
VÀ CÁC BAN ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025


ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN QUỐC TIẾN
Bí thư huyện ủy Nông Cống - Chủ tịch HĐND huyện

SĐT:
Email:ĐỒNG CHÍ: LÊ XUÂN HÙNG
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy
SĐT:
Email.


CÁC BAN THUỘC HUYỆN ỦYI. BAN TUYÊN GIÁO

1. ĐÔNG CHÍ: NGUYỄN ĐỨC LONG - UV Ban thường vụ HU- Trưởng ban
II. BAN TỔ CHỨC

1. ĐỒNG CHÍ: LÊ THANH TRIỀU - UV Ban thường vụ HU - Trưởng ban
2. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU HÀ - UVBCH - Phó TB thường trực


III. BAN DÂN VẬN

1. ĐỒNG CHÍ: LÊ TRỌNG HÙNG - UVBTV HU - Trưởng Ban - Chủ tịch UBMTTQ huyện
2. ĐỒNG CHÍ: LÊ VĂN HẠNH - Phó Trưởng ban

IV. ỦY BAN KIỂM TRA

1. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN TUẤN HÙNG- UVBTV - Chủ nhiệm
2. ĐỒNG CHÍ: PHAN TRỌNG NHUẬN - UVBCH - Phó chủ nhiệm thường trực
3. ĐỒNG CHÍ: LÊ THỊ HỒNG - Phó chủ nhiệm
V. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. ĐỒNG CHÍ: TRẦN THỊ KIÊN - UVBCH - Chánh Văn phòng
2. ĐỒNG CHÍ: LÊ XUÂN SƠN - Phó Chánh Văn phòng
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
VÀ CÁC BAN ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025


ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN QUỐC TIẾN
Bí thư huyện ủy Nông Cống - Chủ tịch HĐND huyện

SĐT:
Email:ĐỒNG CHÍ: LÊ XUÂN HÙNG
Phó Bí thư thường trực Huyện ủy
SĐT:
Email.


CÁC BAN THUỘC HUYỆN ỦYI. BAN TUYÊN GIÁO

1. ĐÔNG CHÍ: NGUYỄN ĐỨC LONG - UV Ban thường vụ HU- Trưởng ban
II. BAN TỔ CHỨC

1. ĐỒNG CHÍ: LÊ THANH TRIỀU - UV Ban thường vụ HU - Trưởng ban
2. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN HỮU HÀ - UVBCH - Phó TB thường trực


III. BAN DÂN VẬN

1. ĐỒNG CHÍ: LÊ TRỌNG HÙNG - UVBTV HU - Trưởng Ban - Chủ tịch UBMTTQ huyện
2. ĐỒNG CHÍ: LÊ VĂN HẠNH - Phó Trưởng ban

IV. ỦY BAN KIỂM TRA

1. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN TUẤN HÙNG- UVBTV - Chủ nhiệm
2. ĐỒNG CHÍ: PHAN TRỌNG NHUẬN - UVBCH - Phó chủ nhiệm thường trực
3. ĐỒNG CHÍ: LÊ THỊ HỒNG - Phó chủ nhiệm
V. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. ĐỒNG CHÍ: TRẦN THỊ KIÊN - UVBCH - Chánh Văn phòng
2. ĐỒNG CHÍ: LÊ XUÂN SƠN - Phó Chánh Văn phòng
Người tốt, việc tốt