CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Đăng lúc: 09:27:51 10/04/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND huyện về thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn huyện Nông Cống. Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 huyện ban hành kế hoạch cao điểm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNelD và cách thức đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, cụ thể như sau:

 Thời gian từ ngày 06/4 đến ngày 30/4/2023. Trong đó từ ngày 06/4 đến ngày 10/4 là công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tuyên truyền cho nhân dân biết về chủ trương, kế hoạch cao điểm của huyện. Từ ngày 10/4 đến ngày 30/4/2023: Các tổ công tác đồng loạt ra quân hướng dẫn đăng ký, thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID. Thời gian liên tục từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hằng ngày (kể cả thứ 7 và Chủ nhật).

Lực lượng tham gia gồm: Thành viên Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06, Công an xã, thị trấn, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên (những người hiểu biết và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin).

Tại mỗi thôn, tiểu khu thành lập 01 tổ hướng dẫn cài đặt, kích hoạt,... (có từ 03 đến 05 thành viên).

Mỗi đơn vị cấp xã thành lập 01 tổ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt,...(Có từ 03 đến 05 thành viên).

Cấp huyện thành lập 01 tổ giúp đồng chí Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai thực hiện Đề án 06 triển khai kế hoạch, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng phương án huy động lực lượng và tổ chức tập huấn cho tổ công tác cấp xã, thôn, tiểu khu.

Thực hiện kế hoạch này các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn được phân công rà soát, hướng dẫn cuốn chiếu (tập trung tại nhà văn hoá thôn, tiểu khu), thường xuyên thông báo trên đài truyền thanh xã, thôn, tiểu khu cho người dân biết thời gian, địa điểm để công dân đến đăng ký, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Trường hợp, công dân đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc thu nhận mức độ 2 đã được phê duyệt thì hướng dẫn cho công dân kích hoạt trên điện thoại thông minh hoặc hỗ trợ công dân kích hoạt trên máy tính.

Trường hợp, công dân chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc thu nhận mức độ 2 thì hướng dẫn cho người dân tải và cài đặt ứng dụng VneID trên điện thoại thông minh để đăng ký tài khoản định danh mức 1, đồng thời hướng dẫn công dân các bước kính hoạt tài khoản định danh sau khi có thông báo phê duyệt của Bộ Công an.

Trường hợp chưa cài đặt ứng dụng VNeID: Đối với công dân có điện thoại thông minh thì hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng VNeID để sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Tiến hành lập danh sách công dân đã được đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử theo từng trường hợp.

Mục tiêu phấn đấu trong đợt cao điểm từ ngày 06/4/2023 đến 30/4/2023 là 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị, trường học đóng trên địa bàn huyện được kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID.

100% đoàn viên các chi đoàn, thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở thôn, tiểu khu được kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID.

Các tổ chức chính trị xã hội đăng ký với Chủ tịch UBND xã, thị trấn đảm bảo trên 50% các hội viên được kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID.

Học sinh từ 14 tuổi trở lên (đã được cấp CCCD) khuyến khích 100% kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID (nếu có điện thoại thông minh hoặc máy tính laptop).

50% số công dân còn lại (công nhân, người lao động...) trên địa bàn huyện được cài đặt và kích hoạt thành công định danh điện tử, ứng dụng VNeID.

 Sau 30/4/2023, duy trì thường xuyên, đảm bảo 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn huyện được cài đặt và kích hoạt thành công ứng dụng VNeID.

 

Nguyễn Thơ