CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
LỜI KÊU GỌI19/6/2023Lời kêu gọi Toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID
02/KH-UBND06/01/2019Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao "Mừng Đảng mừng xuân" Canh Tý năm 2020, gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 74 năm thành lập Đảng bộ huyện Nông Cống
18/KH-UBND31/01/2018Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản năm 2018
1207/TB-UBND21/8/2017Thông báo tuyền dụng Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn năm 2017 trên địa bàn huyện Nông Cống
130/KH-UBND17/8/2017Kế hoạch tuyền dụng Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự Cấp xã trên địa bàn huyện Nông Cống
556/QĐ-UBND04/4/2016về việc thu hồi đất xã Tượng Lĩnh để thực hiện dự án: xây dựng TBA số 05-250KVA-35/0,4 xã Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh hóa
98/ĐA-UBND28/9/2015Đề án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Nông Cống
933/QĐ-UBND18/6/2015Thu hồi đất xã Trung Chính để thực hiện dự án: Phân kỳ giai đoạn 1, đường giao thông từ cảng hàng không Thọ xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh hóa theo hình thức BT, đoạn qua xã Trung Chính, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh hóa
932/QD-UBND18/6/2015Thu hồi đất xã Tế Tân để thực hiện dự án: Phân kỳ giai đoạn 1, đường giao thông từ cảng hàng không Thọ xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh hóa theo hình thức BT, đoạn qua xã Tế Tân, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh hóa
931/QĐ-UBND18/6/2015Thu hồi đất xã Tân Thọ để thực hiện dự án: Phân kỳ giai đoạn 1, đường giao thông từ cảng hàng không Thọ xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh hóa theo hình thức BT, đoạn qua xã Tân Thọ, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh hóa
930/QĐ-UBND18/6/2015Thu hồi đất xã Hoàng Sơn để thực hiện dự án: Phân kỳ giai đoạn 1, đường giao thông từ cảng hàng không Thọ xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh hóa theo hình thức BT, đoạn qua xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh hóa
929/QĐ-UBND18/6/2015Thu hồi đất xã Tân Phúc để thực hiện dự án: Phân kỳ giai đoạn 1, đường giao thông từ cảng hàng không Thọ xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh hóa theo hình thức BT, đoạn qua xã Tân Phúc, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh hóa
929/QĐ-UBND18/6/2015Thu hồi đất xã Tân Phúc để thực hiện dự án: Phân kỳ giai đoạn 1, đường giao thông từ cảng hàng không Thọ xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh hóa theo hình thức BT, đoạn qua xã Tân Phúc, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh hóa
928/QĐ-UBND18/6/2015Thu hồi đất xã Trung ý để thực hiện dự án: Phân kỳ giai đoạn 1, đường giao thông từ cảng hàng không Thọ xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh hóa theo hình thức BT, đoạn qua xã Trung Ý, huyện Nông Cống , tỉnh Thanh hóa
927/QĐ-UBND18/6/2015Về việc thu hồi đất tại xã Tế Nông để thực hiện dự án: phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh hóa, theo hình thức BT, đoạn qua xã Tế Nông, huyện Nông Cống, Thanh hóa
10/QĐ-UBND07/01/2015Quyết định về việc thu hồi đất xã Tân Thọ thực hiện dự án xây dựng nhà xưởng sản xuất hàng Thủ công mỹ nghệ tại xã Tân Thọ, huyện Nông Cống
1412/QĐ-UBND28/10/2014Về việc thu hồi đất xã Tượng Lĩnh để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường giao thông từ cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn quan đoạn huyện Nông Cống
Số 28/KH-BCĐ27/03/2014Kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Số 211 /UBND-VHTT14/03/2014V/v ngăn chặn phòng ngừa hoạt động phát tán tài liệu phản động trên Internet
19/KH-BTC03/03/2014Kế hoạch tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Nông Cống năm 2014
Số 165/UBND-VHTT03/03/2014V/v tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2014
Số 18/BC-UBND24/02/2014Báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 02, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2014
614/KH-SYT2017-04-05Kế hoạch công tác văn thư lưu trữ năm 2017
1/1