CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện huyện Nông Cống tổ chức tập huấn cho lãnh đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác năm 2023

Đăng lúc: 08:15:22 01/06/2023 (GMT+7)
100%

Ngày 30/5/, Ngân hàng CSXH huyện Nông Cống tổ chức tập huấn cho lãnh đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Nông Cống khai mạc lớp tập huấn

IMG_0019.jpg 
Đ.c Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc NH CSXH huyện Nông Cống khai mạc lớp tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, 142 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đoàn thể 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện  đã được hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát và chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị - xã hội các cấp; Hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ hồ sơ cho tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã và tổ TK&VV.

IMG_0020.jpg

Đ.c Nguyễn Quốc Lục - Phó Giám đốc NHCSXH huyện Nông Cống hướng dẫn quy trình, phương pháp kiểm tra giám sát


IMG_0021.jpg

Đ.c  Nguyễn Bá Tiến - Phó Giám đốc NHCSXH huyện Nông Cống hướng dẫn sắp xếp, lưu trữ hồ sơ

   Thông qua lớp tập huấn giúp các tổ chức chính trị - xã hội huyện các xã, thị trấn  nắm bắt được nội dung, nhiệm vụ trong văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác; đồng thời, nâng cao kỹ năng tuyên truyền chính sách tín dụng, đánh giá chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, thực hiện quy trình bình xét cho vay, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn vay… để từ đó quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có hiệu quả hơn, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng NTM trên địa bàn huyện.
                                                  Ngân hàng CSXH huyện Nông Cống