CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hội CCB xã Minh Khôi tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019 – 2024

Đăng lúc: 09:28:16 08/04/2024 (GMT+7)
100%

Chiều ngày 05-4 -2024 Hội CCB xã Minh Khôi tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024. Đồng chí Hoàng Văn Trân, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện tới dự.

 d6ff63cf134dbc13e55c.jpg
Toàn cảnh hội nghị.
     Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, 5 năm qua cán bộ, hội viên CCB xã Minh Khôi đã luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

 27e59259f9db56850fca.jpg

    Chủ tịch Hội CCB xã Minh Khôi khai mạc hội nghị.

     Hội CCB luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tường cho cán bộ, hội viên. Chủ động tham mưu, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt chương trình giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Hiện nay Hội CB xã Minh Khôi có 6 cán bộ, hội viên CCB là ủy viên BCH Đảng ủy, 8 hội viên tham gia chi ủy chi bộ, 8 hội viên là Bí thư chi bộ, 8 cán bộ, hội viên là đại biểu HĐND.

 68208dddf35f5c01054e.jpg

    Các đại biểu dự hội nghị.

     Giai đoạn 2019 – 2024 Hội CCB xã Minh Khôi đã đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội đã tuyên truyền, khơi dậy ý chí vượt khó, vươn lên giảm nghèo bền vững, là giàu chính đáng. Hàng năm Hội tổ chức phát động phong trào thi đua, xây dựng chỉ tiêu phấn đấu đến chi hội và từng gia đình hội viên. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi. Đến nay trong Hội có 02 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 15 gia trại do hội viên CCB làm chủ. Bên cạnh đó còn nhiều hộ còn đầu tư vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao với thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Gia đình hội viên Ngô Thị Tương chi hội thôn Thống Nhất có sản phẩm "Gạo tím Quê nông thôn" đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Từ phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi đã góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người trên toàn xã từ 41 triệu đồng/người/năm vào năm 2019 lên 58 triệu đồng/người/năm vào năm 2023. Tỷ lệ hộ nghèo trong hội giảm còn 1%. Có 3/6 chi hội không còn hộ CCB nghèo. Tỷ lệ hộ khá, giàu đạt 69,3%.

 e2feefef6a6cc5329c7d.jpg

    Các đại biểu dự hội nghị.

     Công tác xây dựng quỹ hội được quan tâm. Đến nay tổng quỹ hội toàn xã đạt gần 360 triệu đồng. 5 năm qua Hội CCB xã Minh Khôi còn phối hợp tổ chức 8 buổi nói chuyện truyền thống cho gần 2.500 lượt học sinh tham gia.

     Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN ở địa phương như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, cuộc vận động “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hàng năm có trê 96% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, trên 99% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% gia đình hội viên tham gia xây dựng mô hình “Gia đình CCB 4 không”. Cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ tiền và ngày công trồng hàng cây CCB tự quản với tổng trị giá là 32 triệu đồng.

     Hàng năm qua bình xét, phân loại 100 chi hội CCB ở Minh Khôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 50%.

 74ab25b14733e86db122.jpg

    Đồng chí Hoàng Văn Trân, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện phát biểu tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024 xã Minh Khôi.

     Phát huy những kết quả đạt được, Hội CCB xã Minh Khôi đã xây dựng các mục tiêu phấn đấu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024 – 2029 góp phần cùng với địa phương phấn đấu xây dựng thành công xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đó là: Tập trung xây dựng các mô hình hoạt động có hiệu quả. Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XNCH và Nhân dân. Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hằng năm có 95% trở lên tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% tổ chức hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phong trào thi đua tập trung vào khâu đột phá “giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ hộ khá, giàu”; xây dựng nhà “Nghĩa tình CCB”; xây dựng được mô hình CCB giúp nhau phát triên kinh tế”, CLB “CCB tham gia bảo vệ môi trường”. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời kết hợp chăt chẽ và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của Trung ương và địa phương.

 6c84bb1ecf9c60c2398d.jpg

Hội CCB xã Minh Khôi trao giấy khen của UBND xã cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.

     Tại hội nghị, Hội CCB xã Minh Khôi đã trao giấy khen cho 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024. Đồng thời bầu được 3 đại biểu đi dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024 tại huyện trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thơ