CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng lúc: 00:00:00 07/01/2023 (GMT+7)
100%

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng 26 lô đất ở tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 16/4/2018; Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND huyện Nông Cống).