CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng 37 lô đất ở tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống.

Đăng lúc: 09:44:14 07/02/2023 (GMT+7)
100%