CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Tập huấn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP

Đăng lúc: 09:11:58 07/06/2023 (GMT+7)
100%

Tập huấn quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP

IMG_0285.jpg 

        Tại lớp tập huấn, các học viên được  hướng dẫn ứng dụng quy trình về sản xuất theo hướng VietGAP; nhận thức được các mối nguy an toàn thực phẩm trong sản xuất sản phẩm trồng trọt; quản lý thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất theo tiêu chuẩn VietGAP; cách thức ghi chép sổ nhật ký sản xuất VietGAP. Đồng thời, hiểu rõ về lợi ích của việc sản xuất theo quy trình VietGAP đối với xã hội, người sản xuất, người tiêu dùng và khuyến khích các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đánh giá chứng nhận mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

   Qua lớp tập huấn, các học viên đã nhận thức được sự an toàn thực phẩm trong sản xuất rau, củ quả, được hướng dẫn áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trong trồng rau, củ, quả, cách thức ghi chép Sổ nhật ký sản xuất VietGAP. Đồng thời, qua lớp tập huấn cũng đã tuyên truyền lợi ích của việc sản xuất theo quy trình VietGAP đối với xã hội, người sản xuất, người tiêu dùng và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đánh giá chứng nhận mở rộng sản xuất theo tiêu chuần VietGAP.

Hoàng Yến