CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!
Đồng chí: NGUYỄN QUỐC TIẾN
Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy
Chủ tịch HĐND huyện
Đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng Nga
Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy
Phó Chủ tịch HĐND huyện