CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Tri ân, làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Nông Cống luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo các chính sách đối với người có công với cách mạng. Qua đó, thể hiện tình cảm, lòng tri ...

Tin nóng
Tri ân, làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyệnTri ân, làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện
Nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Kết luận. Quy định, Quyết định của Bộ Chính...Nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Kết luận. Quy định, Quyết định của Bộ Chính ...
MTTQ xã Công Liêm linh hoạt trong vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ...MTTQ xã Công Liêm linh hoạt trong vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Trường THCS Hoàng Sơn có học sinh đỗ thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT Nông Cống 2Trường THCS Hoàng Sơn có học sinh đỗ thủ khoa vào lớp 10 Trường THPT Nông Cống 2
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, khóa II năm...Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, khóa II năm 2024

Tri ân, làm tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn huyện

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Nông Cống luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo các chính sách đối với người có công với cách mạng. Qua đó, thể hiện tình cảm, lòng tri ân, từng bước nâng mức sống của người có công cao hơn hoặc bằng mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.