CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Nông Cống

Đăng lúc: 16:26:35 26/05/2023 (GMT+7)
100%

Tại Trung tâm Chính trị huyện, trong 02 ngày (25,26/5) UBND huyện Nông Cống phối hợp với VNPT Nông Cống tổ chức 03 lớp tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức.

Image-1 (26).jpg

 Nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; thực hiện minh bạch hóa công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả bắt, đầu từ năm 2023 trên địa bàn huyện Nông cống  sử dụng đồng bộ sơ yếu lý lịch điện tử để thay thể sơ yếu lý lịch giấy.

    Tại  các lớp tập huấn, gần 300 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện được cán bộ VNPT Nông Cống hướng dẫn và thực hành khởi tạo danh mục tài khoản cho từng cá nhân, đơn vị và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai cập nhật và nhân rộng phần mềm; hướng dẫn đăng nhập vào cơ sở dữ liệu, nhập hồ sơ, tra cứu tìm kiếm thông tin, lập báo cáo sau tìm kiếm, tạo lập báo cáo, nâng lương...; chỉnh sửa, quản lý dữ liệu hồ sơ điện tử.

    Mục tiêu của các lớp tập huấn: Hoàn thành việc cập nhật 109 trường học dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức  trên phần mềm do VNPT cung cấp đúng kế hoạch tiến độ đảm bảo tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức viên chức do Bộ nội vụ quản lý; phần mềm đồng bộ, hiện đại, tính bảo mật cao; dữ liệu đảm bảo “Đúng - Đủ- Sạch- Sống” và thực hiện đúng tiến độ đề ra; nhập đúng trình tự, quy trình thủ tục, tuân thủ pháp luật.

     Thông qua các lớp tập huấn nhằm hướng dẫn sử dụng phần mềm cập nhật, số hóa thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước đảm bảo đồng bộ, thống nhất, quản lý chặt chẽ từ trong giai đoạn xây dựng, triển khai đào tạo phần mềm đến khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, hướng dẫn kê khai thông tin phiếu kê khai thông tin của từng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn quản trị hệ thống, khai thác sử dụng phần mềm cho đội cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cải cách hành chính, chuyển đổi số mới hiện nay.

Hoàng Yến