CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hội nghị truyền thông bồi dưỡng kỹ năng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ mặt trận cơ sở năm 2023

Đăng lúc: 20:17:59 08/12/2023 (GMT+7)
100%

Tại hội trường Uỷ ban thị trấn Nông Cống, sáng 8-12-2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị truyền thông bồi dưỡng kỹ năng đổi mới công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ mặt trận cơ sở năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Trọng Hùng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống.

   Image-1 (9).jpg
  Tham dự Hội nghị, trong thời gian ½ ngày, các đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ  các xã, thị trấn và Trưởng Ban  công tác Mặt trận thôn  của 18 xã trong huyện được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tòng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa truyền đạt nội dung 5 chuyên đề, gồm: Tư tưởng của Chủ tịch HCM và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Đại đoàn kết dân tộc và MTTQ Việt Nam; Kỹ năng tuyên truyền và nắm bắt tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân ở cơ sở; Tổ chức và hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở Khu dân cư; Phương pháp triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Công tác đối ngoại Nhân dân.

   Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở để thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc. Qua đó, góp phần tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận trong thời kỳ mới, thực hiện hiệu quả mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện và địa phương.

Hoàng Yến