Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
586
Hôm qua:
2002
Tuần này:
4161
Tháng này:
12345
Tất cả:
2346023

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 19/12/2019 13:23:40

Ngày 16/12, tại hội trường Huyện ủy, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị thẩm định xã nông thôn mới năm 2019 của huyện Nông Cống cho 03 xã, gồm: Tân Phúc, Minh Khôi và Thăng Thọ. Cùng đi có các thành viên BCĐ NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh Làm việc với đoàn, phía huyện ta có các đồng chí: Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối NTM huyện cùng các thành viên Văn phòng điều phối, BCĐ NTM huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã Tân Phúc, Minh Khôi, Thăng Thọ.

IMG20191216135028.jpg

Trước khi tổ chức thảo luận tại huyện, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại 03 xã Tân Phúc, Minh Khôi và Thăng Thọ. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, sau khi nghe 03 xã lần lượt báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương, đoàn nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM báo cáo kết quả thẩm tra các tiêu chí xây dựng NTM của huyện tại 03 xã trên. Trong quá trình xây dựng NTM, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, song được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, đoàn thể sự đoàn kết thống nhất, sự quan tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đến nay, cả 03 xã Tân Phúc, Minh Khôi, Thăng Thọ đều hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100%.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các xã, đã có 05 ý kiến, góp ý của các sở ban, ngành cấp tỉnh với các xã một số vấn đề ở các lĩnh vực: Cần huy động sức dân theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; quan tâm xây dựng các mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản xuất; nâng cao hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp theo luật HTX năm 2012; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo; chỉnh trang lại vườn tạp có diện tích dưới 500 m2 và quy hoạch vườn tạp diện tích trên 500 m2; làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; tỷ lệ công trình vệ sinh ở các trường học chưa hợp lý; quan tâm đến tỷ lệ nữ trong quy hoạch cán bộ quản lý.

Tại hội nghị, thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành phỏ biếu thẩm định cho 03 xã đề nghị thẩm định NTM đợt này. Kết qủa bỏ phiếu thẩm định: cả 03 xã Tân Phúc, Minh Khôi và Thăng Thọ có20/20số phiếu đồng ý, bằng 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá công nhận 03 xã đã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Hoàng Yến

Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Đăng lúc: 19/12/2019 13:23:40 (GMT+7)

Ngày 16/12, tại hội trường Huyện ủy, đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị thẩm định xã nông thôn mới năm 2019 của huyện Nông Cống cho 03 xã, gồm: Tân Phúc, Minh Khôi và Thăng Thọ. Cùng đi có các thành viên BCĐ NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh Làm việc với đoàn, phía huyện ta có các đồng chí: Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ xây dựng NTM huyện; Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối NTM huyện cùng các thành viên Văn phòng điều phối, BCĐ NTM huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã Tân Phúc, Minh Khôi, Thăng Thọ.

IMG20191216135028.jpg

Trước khi tổ chức thảo luận tại huyện, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại 03 xã Tân Phúc, Minh Khôi và Thăng Thọ. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, sau khi nghe 03 xã lần lượt báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả thực hiện xây dựng NTM tại các địa phương, đoàn nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng điều phối xây dựng NTM báo cáo kết quả thẩm tra các tiêu chí xây dựng NTM của huyện tại 03 xã trên. Trong quá trình xây dựng NTM, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là huy động các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, song được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, đoàn thể sự đoàn kết thống nhất, sự quan tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, đến nay, cả 03 xã Tân Phúc, Minh Khôi, Thăng Thọ đều hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100%.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các xã, đã có 05 ý kiến, góp ý của các sở ban, ngành cấp tỉnh với các xã một số vấn đề ở các lĩnh vực: Cần huy động sức dân theo hướng công khai, minh bạch, đúng quy định để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; quan tâm xây dựng các mô hình liên kết gắn với tiêu thụ sản xuất; nâng cao hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp theo luật HTX năm 2012; nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo; chỉnh trang lại vườn tạp có diện tích dưới 500 m2 và quy hoạch vườn tạp diện tích trên 500 m2; làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn; tỷ lệ công trình vệ sinh ở các trường học chưa hợp lý; quan tâm đến tỷ lệ nữ trong quy hoạch cán bộ quản lý.

Tại hội nghị, thành viên đoàn thẩm định đã tiến hành phỏ biếu thẩm định cho 03 xã đề nghị thẩm định NTM đợt này. Kết qủa bỏ phiếu thẩm định: cả 03 xã Tân Phúc, Minh Khôi và Thăng Thọ có20/20số phiếu đồng ý, bằng 100% số phiếu của Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Thanh Hoá công nhận 03 xã đã đạt 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Hoàng Yến

Từ khóa bài viết:

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa