CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Năm 2023, huyện Nông Cống đạt 27/30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Đăng lúc: 15:54:36 30/11/2023 (GMT+7)
100%

Sáng 30-11-2023, đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị thường kỳ UBND huyện tháng 11/20223 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

     IMG_7924.jpg
 Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực  tiếp kết hợp trực tuyến kết nối  từ điểm cầu trung tâm tại Hội trường UBND huyện đến 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trung  tâm có Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các Đoàn thể cấp huyện; Ủy viên UBND huyện; Chánh Văn phòng Huyện ủy; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện; đại diện Chi cục thuế khu vực Triệu Sơn – Nông Cống và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp huyện.
IMG_7919.jpg

    Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức; song với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt kết quả khá; có 27/30  chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt và vượt kế hoạch năm, nhiều chỉ tiêu quan trọng tăng so với cùng kỳ. 

    Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế (theo giá hiện hành) ước đạt 17.138 tỷ đồng; quy mô giá trị sản xuất xếp thứ 10 toàn tỉnh. Tốc độ tăng giá trị sản xuất  các ngành kinh tế chủ yếu đạt 5,23%; xếp thứ 5 toàn tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,39 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh) ước đạt  2.304 tỷ đồng, tăng 3,92% so với CK. Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm; huyện tiếp  tục duy trì, nâng cao chất lượng 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến nay đạt 05 xã; có thêm 08 sản phẩm  được công nhận sản phẩm OCOP, đưa tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện đến thời điểm hiện nay lên 20 sản phẩm.

   Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng (theo giá so sánh) ước đạt 5.057 tỷ đồng, tăng 5,19% so với CK. Trong đó, giá trị ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng 66,97%, tăng 5,32% so cùng kỳ. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định; toàn huyện có 3.955 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, tăng 3,4% so với CK; tạo việc làm cho gần 7.000 lao động, tăng 3% so với CK.

     Giá trị sản xuất ngành dịch vụ (theo giá so sánh) ước đạt 2.417,6 tỷ đồng, tăng 6,61% so với CK. Các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn vay của nhân dân; tổng dư nợ của ngân hàng NN&PTNT đạt 2.154 tỷ đồng; tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện đạt 584,3 tỷ đồng. Tổng vốn huy động đầu tư phát triển ước đạt 6.138 tỷ đồng, bằng 122.7% KH, bằng 100,8% so CK. Tính đến nay, toàn huyện có 57 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận  chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng số vốn đầu tư khoảng 6.234 tỷ đồng. Năm 2023, toàn huyện thành lập mới 70 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp được thành lập mới đến nay đạt 580 doanh nghiệp; thành lập mới 06 HTX, tăng 05 HTX so với kế hoạch tỉnh giao, tăng 04 HTX so với kế hoạch huyện giao.

   Lĩnh vực Văn hóa – xã hội, năm 2023 huyện đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Toàn huyện treo được 2.518 băng zôn, lắp đặt 440 pano và 14 cụm tranh cổ động lớn. Sản xuất 320 chương trình phát thanh, thời lượng 30 phút/chương trình với 3.520 tin, bài. Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; chỉ đạo hoàn thành chuyển đổi số đối với 06 xã trong năm 2023.

   Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì và nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn có những bước đột phá. Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh xếp thứ 2/27 huyện thị. Tham gia cuộc thi "Sáng tạo khoa học - kỹ thuật" dành cho học sinh THCS cấp tỉnh xếp thứ nhất toàn tỉnh; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 98,7%; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2023  đạt 99,87% (tăng 0,35% so với năm 2022), có 01 học sinh đạt thủ khoa khối B00 và thủ khoa toàn quốc đối với điểm xét tuyển đại học năm 2023. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 92,23%.  Tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế 100%; tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn ATTP 100%, trong đó có 04 xã được công nhận xã đạt tiêu chí ATTP nâng cao.

   Công tác giải quyết việc làm được quan tâm, toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 3.047 lao động, đạt 101% KH. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng được thực hiện đầy đủ; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,55%; cận nghèo còn 4,25%. Số người tham gia BHYT đạt 93%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, trực phòng không và tuần tra canh gác đảm bảo an toàn. Lực lượng Công an chủ động về lực lượng, phương tiện, biện pháp  và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch; an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm được giữ vững, ổn định; không xảy ra đột xuất, bất ngờ và hình thành điểm nóng, phức tạp.

    Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, năm 2023 UBND huyện đã bám sát Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện  về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kịp thời ban hành Kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023; lấy chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, với phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”; đồng thời, ban hành Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp chuẩn bị các chương trình, đề án, kế hoạch.

    Trong năm, UBND huyện đã trình HĐND huyện ban hành 34 Nghị quyết. Đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện toàn  bộ và có hiệu quả các nghị quyết HĐND huyện đã ban hành.

       UBND huyện tranh thủ tốt sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh; thường xuyên giữ  mối quan hệ công tác với Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện; tăng  cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo  sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết  toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

IMG_7915.jpg

   Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thanh Triều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, ngay sau hội nghị này,  yêu cầu các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu năm 2023 để tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành trước ngày 31/12/2023; Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, trên cơ sở đó hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tình hình kinh tế- xã hội năm 2023; các địa phương, các phòng, ngành có nội dung cần trình Kỳ họp HĐND sắp tới, khẩn trương có văn bản gửi về Thường trực HĐND huyện.

    Về nhiệm vụ trong tâm năm 2024, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Triều yêu cầu các phòng, ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo bà con nông dân sản xuất vụ Chiêm Xuân 2024 đúng nông lịch thời vụ; tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc – gia cầm; quyết liệt chỉ đạo các xã  xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; triển khai các Đề án  trọng điểm trên địa bàn huyện; tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường; quan tâm đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động Văn hóa – xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm  đến công tác chuyển đổi số; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, đảm bảo an toàn giao thông; giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

   Trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ngành, các cơ quan, đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới sự hài lòng của ngời dân theo phương châm thực hiện năm 2024 là: 5 rõ, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”

Hoàng Yến