Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
454
Hôm qua:
1707
Tuần này:
8459
Tháng này:
55317
Tất cả:
2557522

Lê trao Danh hiệu "cơ quan đạt chuẩn Văn hóa", "đơn vị đạt chuẩn văn hóa và Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa" giai đoạn 2011-2016"

Ngày 15/06/2016 14:48:40

Ngày 14/6/2016 tại UBND huyện Ban chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" huyện đã tổ chức trao danh hiệu "cơ quan đạt chuẩn Văn hóa", "đơn vị đạt chuẩn văn hóa và Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa" giai đoạn 2011-2016 cho 8 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; về dự và trao danh hiệu cho các đơn vị có đồng chí Lê Xuân Hùng - UVBTV huyện ủy, PCT UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và đại diện lãnh đạo của 8 đơn vị được UBND tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015.

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTT&DL ngày 24/6/2014 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về việc quy định chi tiết chuẩn trình tự, thủ tục xét và công nhận " cơ quan đạt chuẩn văn hóa" " đơn vị đạt chuẩn văn hóa và "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; thực hiện Quyết định số 1034/BCĐ ngày 31/8/2015 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Nông Cống về việc kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015.
Sau khi nhận đủ hồ sơ Ban chỉ đạo huyện đã tiến hành kiểm tra, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ngày 11/3/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 826/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong phong trào toàn dân "đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011-2015" trong đo trên địa bàn huyện Nông Cống có 3 cơ quan và 5 đơn vị đạt chuẩn văn hóa.Trao.jpg

Đ/c Lê Xuân Hùng - UVBTV huyện ủy, PCT UBND huyện - Trưởng BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện trao giấy chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được công nhận là cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015.


3 cơ quan gồm: Cơ quan huyện ủy Nông Cống, Cơ quan UBND huyện Nông Cống, cơ quan MTTQ và các đoàn thể huyện Nông Cống; 5 đơn vị gồm: đơn vị trường TH Tượng Văn, đơn vị trường TH Tượng Sơn, đơn vị trường THCS Vạn Thiện, đơn vị Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và đơn vị Chi cục thuế huyện Nông Cống.
Phat bieu.jpg
Đ/c Lê Xuân Hùng - UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng BCĐ phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đơn vi


Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Lê Xuân Hùng - UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng BCĐ đã chúc mừng các đơn vị được UBND tỉnh công nhận là cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015 và đồng chí cùng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm hạt nhân lan tỏa trên địa bàn huyện; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phát huy những kết quả đạt được phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh xứng đáng hơn nữa với danh hiệu " cơ quan đạt chuẩn văn hóa" "đơn vị đạt chuẩn Văn hóa" trong những năm tiếp theo.

Lê Đình Thức
Trưởng phòng VHTT - Phó BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện

Lê trao Danh hiệu "cơ quan đạt chuẩn Văn hóa", "đơn vị đạt chuẩn văn hóa và Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa" giai đoạn 2011-2016"

Đăng lúc: 15/06/2016 14:48:40 (GMT+7)

Ngày 14/6/2016 tại UBND huyện Ban chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" huyện đã tổ chức trao danh hiệu "cơ quan đạt chuẩn Văn hóa", "đơn vị đạt chuẩn văn hóa và Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa" giai đoạn 2011-2016 cho 8 cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; về dự và trao danh hiệu cho các đơn vị có đồng chí Lê Xuân Hùng - UVBTV huyện ủy, PCT UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện và đại diện lãnh đạo của 8 đơn vị được UBND tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015.

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTT&DL ngày 24/6/2014 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về việc quy định chi tiết chuẩn trình tự, thủ tục xét và công nhận " cơ quan đạt chuẩn văn hóa" " đơn vị đạt chuẩn văn hóa và "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; thực hiện Quyết định số 1034/BCĐ ngày 31/8/2015 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Nông Cống về việc kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị xét công nhận lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015.
Sau khi nhận đủ hồ sơ Ban chỉ đạo huyện đã tiến hành kiểm tra, thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ngày 11/3/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 826/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong phong trào toàn dân "đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011-2015" trong đo trên địa bàn huyện Nông Cống có 3 cơ quan và 5 đơn vị đạt chuẩn văn hóa.Trao.jpg

Đ/c Lê Xuân Hùng - UVBTV huyện ủy, PCT UBND huyện - Trưởng BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện trao giấy chứng nhận cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được công nhận là cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015.


3 cơ quan gồm: Cơ quan huyện ủy Nông Cống, Cơ quan UBND huyện Nông Cống, cơ quan MTTQ và các đoàn thể huyện Nông Cống; 5 đơn vị gồm: đơn vị trường TH Tượng Văn, đơn vị trường TH Tượng Sơn, đơn vị trường THCS Vạn Thiện, đơn vị Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và đơn vị Chi cục thuế huyện Nông Cống.
Phat bieu.jpg
Đ/c Lê Xuân Hùng - UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng BCĐ phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đơn vi


Phát biểu tại buổi lễ Đ/c Lê Xuân Hùng - UVBTV, PCT UBND huyện - Trưởng BCĐ đã chúc mừng các đơn vị được UBND tỉnh công nhận là cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2011-2015 và đồng chí cùng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, làm hạt nhân lan tỏa trên địa bàn huyện; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan phát huy những kết quả đạt được phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh xứng đáng hơn nữa với danh hiệu " cơ quan đạt chuẩn văn hóa" "đơn vị đạt chuẩn Văn hóa" trong những năm tiếp theo.

Lê Đình Thức
Trưởng phòng VHTT - Phó BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa