CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 11:22:06 20/07/2023 (GMT+7)
100%

Tại Trung tâm Chính trị huyện, trong 02 ngày (19,20/-7-2023) HĐND huyện Nông Cống khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét các nội dung quan trọng khác.

    IMG_1748.jpg
Chủ tọa Kỳ họp
   Kỳ họp dưới sự điều hành của ông Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và bà Nguyễn Thị Hoàng Nga, Phó Chủ tịch  HĐND huyện.
IMG_1745.jpg
Ông Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT TT UBND huyện trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

       Sau phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

    Báo cáo nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2023 với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND; sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn; sự nỗ lực cố gắng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đảm bảo ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khá.

    Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 16.157 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 77,35 nghìn tấn, đạt 61,88% KH năm, tăng 5,37% so với CK. Tích tụ được trên 391 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đạt 78,3%KH. Chăn nuôi phát triển ổn định; công tác phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, kiểm soát tốt, nên 6 tháng đầu năm không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tiếp tục được quan tâm thực hiện. Toàn huyện có thêm 02 sản phẩm OCOP 3sao  được UBND tỉnh công nhận, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện lên 14 sản phẩm.

   Các ngành công nghiệp phát triển mạnh. Toàn huyện có 3.925 cơ sở cá thể sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho 6.850 lao động. Sản xuất TTCN và các sản phẩm làng nghề truyền thống phát triển ổn định; duy trì việc làm thường xuyên cho hơn 27 nghìn lao động. Nhiều dự án trọng điểm của huyện được tập trung triển khai thực hiện.

   6 tháng đầu năm 2023, hoạt động thương mại phát triển mạnh. Toàn huyện có 6.950 cơ sở thương mại- dịch vụ, tăng 0,84% so với CK. Các tổ chức tín dụng đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay của Nhân dân. Tổng dư nợ của Ngân hàng NN&PTNT đạt 2.037 tỷ đồng; dự nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đạt 541,5 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 152,8 tỷ đồng, bằng 91,26% so với CK; chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 518,5 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư ước đạt 2.298 tỷ đồng, bằng 92,2% so với CK. Có 30 doanh nghiệp mới được thành lập, đến nay toàn huyện có 318 doanh nghiệp đang hoạt động. Thành lập mới 5 HTX, tăng 4 HTX so với KH tỉnh giao, tăng 3 HTX so với KH huyện giao.

   Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, đã tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại của Đất nước, của Tỉnh, của huyện. Tổ chức thành công Giải bơi, lặn toàn tỉnh năm 2023 tại huyện Nông Cống. Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023. Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm. Giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ Bảo trợ xã hội thường xuyên cho các đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã tiếp nhận 5.833 thủ tục hành chính về đất đai. Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình, các dự án trên địa bàn huyện.

   Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, trực chỉ huy, trực phòng không và tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. An ninh trật tự được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng chính quyền, tổ chức bộ máy được tích cực triển khai thực hiện.

   Trong công tác chỉ đạo, điều hành, 6 tháng đầu năm 2023, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp bám sát Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; ban hành công tác của UBND, Chủ tịch UBND huyện năm 2023 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các cấp chuẩn bị các chương trình, đề án, kế hoạch.

     Bên cạnh kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Trồng trọt hiệu quả sản xuất, lợi nhuận còn thấp; nhiều dự án lớn đang triển khai thực hiện, làm hư hỏng, xuống cấp đường giao thông; dự án nhà máy nước sạch Thăng Thọ chậm tiến độ; một số địa phương buông lỏng trong xây dựng NTM. Công tác đảm bảo giao thông, sửa chữa hư hỏng các tuyến đường mượn vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam của đơn vị thi công còn chậm trễ, gây khó khăn đi lại cho nhân dân. Một số chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ thấp. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

     Trên cơ sở kết quả đạt được  6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp  trọng tâm 6 tháng cuối  năm 2023 của huyện ta, đó là: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện phương án sản xuất vụ Thu mùa năm 2023; duy trì, phát triển các mô hình sản xuất công nghệ cao. Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Triển khai phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chương trình NTM, chương trình OCOP. Duy trì và phát triển các nghành nghề TTCN, đào tạo nghề theo cơ chế. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tập trung thực hiện cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Image-1 (50).jpg
Ông Thiệu Khắc Yên, PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện NC trình bày báo cáo thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri

     Tiếp đó, kỳ họp đã nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Cống về thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri tổng hợp thông báo tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX. Nghe báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND huyện. 

IMG_1773.jpg

Ông Đinh Ngọc Thúy, Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

       Cũng tại đây, kỳ họp đã nghe nội dung các tờ trình, gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2024  của HĐND huyện; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết  về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 huyện Nông Cống; Tờ trình về chủ trương đầu tư  dự án: Cải tạo đường Duy Xuyên, thị trấn Nông Cống, hạng mục: Hệ thống cây xanh tại dải phân cách; Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối Quốc lộ 45 đoạn từ thị trấn Nông Cống đi huyện Triệu Sơn (cầu Nỏ Hẻn); Tờ trình chủ trương đầu tư dự án: Kết nối tuyến đường Đông Tây 5 vào đê tả Sông Yên và mở rộng tuyến đường Bắc Nam 2 vào khu sân vận động huyện Nông Cống; Tờ trình chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các tuyến đường giao thông kết nối từ đường 506 (Thọ Xuân - Nghi Sơn) đến hồ Đỗng Viễn xã Tượng Lĩnh; Tờ trình đề nghị chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án: Cải tạo khuôn viên sân trước và sau nhà lớp học 3 tầng, trường THPT Nông Cống 1; Tờ trình đề nghị chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án: Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện Ban chỉ huy Quân sự huyện Nông Cống; Tờ trình đề nghị chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án: Xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024; Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác phát triển TTCN trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2023; Tờ trình đề nghị chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiếu lớp 4, lớp 8 thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới cho các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, tờ trình về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

    Tiếp đó, Kỳ họp nghe báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội về kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND huyện; báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế về công tác xây dựng chính quyền, chấp hành pháp luật trên địa bàn.

   Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã giành thời gian  thảo luận, đánh giá cao kết quả mà huyện ta đạt được trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các lĩnh vực,  đi sâu đóng góp ý kiến vào các giải pháp để thực hiện thắng lợi  mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6  tháng cuối năm 2022.

IMG_1846.jpg

Bà Phạm Thị Đính, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ chất vấn tại Kỳ họp

       Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã tiến hành chấp vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

IMG_1854.jpg

Ông Nguyễn Lợi Đức, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp

       Tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX, ông Nguyễn Lợi Đức,  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng  của cử tri cũng như đại biểu gửi tới kỳ họp, đồng thời  đã giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri và đại biểu có ý kiến tại kỳ họp.

Image-1 (51).jpg

Ông Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc Kỳ họp

           Sau 1,5 ngày  làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026  đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp thông qua các  Nghị quyết  và được đại biểu thống nhất cao.

Hoàng Yến