CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị cho đảng viên mới quý III năm 2022

Đăng lúc: 14:15:06 21/09/2022 (GMT+7)
100%

Sáng 21/9, Trung tâm chính trị huyện Nông Cống tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới quý III năm 2022. Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Dự khai giảng còn có đồng chí Nguyễn Đức Long, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy, cùng với hơn 100 đảng viên mới đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

 f7328db85eac1121793dfafd6d8db8c7.jpg

Trong thời gian 10 ngày các học viên sẽ được trang bị nội dung cơ bản của các chuyên đề:  Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường QPAN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Lê Xuân Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh việc học lý luận chính trị là việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Thông qua đợt học tập lý luận chính trị này giúp cho các đảng viên mới vận dụng vào thực tiễn công tác để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời giúp các học viên nâng cao khả năng nhìn nhận, tiếp cận các vấn đề xã hội, giúp học viên rèn luyên, phấn đấu hoàn thiện bản thân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yên cầu Ban tổ chức lớp học cần đánh giá kết quả học tập của các học viên, lựa chọn 10% học viên có kết quả  học tập, rèn luyện xuất sắc để khen thưởng.

 

 

Nguyễn Thơ