Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
873
Hôm qua:
2227
Tuần này:
4749
Tháng này:
3100
Tất cả:
2611657

Hội nghị triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Ngày 21/11/2020 08:37:49

Tại Trung tâm Chính trị huyện, sáng ngày 21/11/2020, huyện Nông Cống tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020.

IMG20201121074618.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Việc xác định đúng đối tượng theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo phương thức tiếp cận đa chiều sẽ là cơ sở quan trọng để huyện có giải pháp, chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn cần tích cực tuyên truyền về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để nhân dân cùng tham gia, giám sát; thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, có sự tham gia của các cấp, các ngành liên quan và của người dân bảo đảm đúng đối tượng, không trùng lắp, bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã triển khai Kế hoạch của UBND huyện về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Theo đó, việc thực hiện phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các hướng dẫn, thông tư của Bộ Lao động TBXH. Quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo các phiếu, bảng, biểu, mẫu sử dụng để rà soát.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện tại 100% các gia đình trên địa bàn huyện; đối tượng rà soát là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2020 và các gia đình có nguy cơ nghèo, cận nghèo; hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên phạm vi toàn huyện. Thời gian thực hiện điều tra, rà soát trên địa bàn huyện từ ngày 21/11 đến ngày 25/11; Các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo huyện ngày 9/12; huyện in, cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ xong trước ngày 30/12.

Hoàng Yến

Hội nghị triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Đăng lúc: 21/11/2020 08:37:49 (GMT+7)

Tại Trung tâm Chính trị huyện, sáng ngày 21/11/2020, huyện Nông Cống tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2020.

IMG20201121074618.jpg

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Việc xác định đúng đối tượng theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo phương thức tiếp cận đa chiều sẽ là cơ sở quan trọng để huyện có giải pháp, chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, góp phần đảm bảo tăng trưởng kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020, các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn cần tích cực tuyên truyền về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo để nhân dân cùng tham gia, giám sát; thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, có sự tham gia của các cấp, các ngành liên quan và của người dân bảo đảm đúng đối tượng, không trùng lắp, bỏ sót và phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã triển khai Kế hoạch của UBND huyện về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Theo đó, việc thực hiện phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các hướng dẫn, thông tư của Bộ Lao động TBXH. Quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo các phiếu, bảng, biểu, mẫu sử dụng để rà soát.

Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện tại 100% các gia đình trên địa bàn huyện; đối tượng rà soát là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2020 và các gia đình có nguy cơ nghèo, cận nghèo; hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên phạm vi toàn huyện. Thời gian thực hiện điều tra, rà soát trên địa bàn huyện từ ngày 21/11 đến ngày 25/11; Các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo huyện ngày 9/12; huyện in, cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các hộ xong trước ngày 30/12.

Hoàng Yến

Từ khóa bài viết:

Người tốt, việc tốt

Dự báo thời tiết Thanh Hóa