Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
131
Hôm qua:
844
Tuần này:
975
Tháng này:
14629
Tất cả:
1795307

Hội nghị công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ cuối năm 2018

Ngày 13/09/2018 15:02:08

Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, sáng ngày 13/9/2018, huyện ta tổ chức hội nghị công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018, triển khai các nhiệm vụ cuối năm 2018. Các đồng chí: Mai Nhữ Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Lê Trọng Hùng - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Phan Trọng Nhuận - Chánh thanh tra huyện đồng chủ tọa hội nghị.

20180913_090022.jpg

9 tháng đầu năm 2018, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo ở huyện ta có chiều hướng giảm về số lượng, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài, không có công dân hoặc các đoàn đông người thường xuyên đến trụ sở tiếp dân cấp trên khiếu kiện. Tính từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/8/2018 tại trụ sở tiếp công dân huyện, đã tiếp 94 lượt công dân bằng 89 người, tiếp nhận 51 vụ việc, trong đó: Tố cáo 05 vụ; Khiếu nại 01 vụ; Kiến nghị, đề nghị, phản ảnh 61 vụ. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 9 tháng có 24 vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, đến nay đã giải quyết 23 vụ việc. Còn 01 vụ việc đang trong quá trình giải quyết. Về xử lý đơn, đã xử lý 51 vụ việc, trong đó: khiếu nại 01 việc; tố cáo 05 vụ việc; 45 vụ việc kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Số vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện là 24 vụ việc. Chuyển các xã, thị trấn, các đơn vị giải quyết là 27 vụ việc.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị, phòng, ban, ngành từ huyện đến cơ sở; sự quan tâm tạo điều kiện và hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần đảm bảo hoạt động kinh tế - xã hội được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, tạo sự ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện vẫn còn một số khó khăn, đó là: Lực lượng cán bộ làm công tác tiếp dân giải quyết đơn thư còn mỏng, chưa đồng đều về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để thực hiện các nhiệm vụ. Công tác tiếp công dân dưới cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị do Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng ban chức năng và chuyển các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền, nhiều vụ việc giải quyết chậm. Còn tình trạng công dân lợi dụng quyền tự do dân chủ...

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 9 tháng đầu năm 2018, huyện ta đã tập trung thực hiện công khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đúng quy trình quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý đúng qui định. Công khai công tác thi tuyển công chức, công khai việc xét tuyển viên chức. Công khai dự toán, quyết toán, tổ chức thực hiện và hướng dẫn cơ sở chấp hành công khai tài chính ngân sách theo qui định của Nhà nước. Công khai minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; trong mua sắm công và trong quản lý, sử dụng đất.

Tại hội nghị, Thanh tra huyện và Bộ phận tiếp dân UBND huyện đã hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp dân nói chung.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Nhữ Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thời gian qua, huyện ta cơ bản đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo tình hình an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn cần mềm dẻo trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc qui trình để giải quyết thấu tình, đạt lý các khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong công tác xử lý tại địa phương, cần nắm chắc qui định của pháp luật, cố gắng giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí yêu cầu Công an huyện tăng cường giám sát, bám địa bàn để kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở nhằm giữ vững an ninh trật tự. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đây cũng được xem là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú khác nhau để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Hoàng Yến

Hội nghị công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ cuối năm 2018

Đăng lúc: 13/09/2018 15:02:08 (GMT+7)

Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, sáng ngày 13/9/2018, huyện ta tổ chức hội nghị công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018, triển khai các nhiệm vụ cuối năm 2018. Các đồng chí: Mai Nhữ Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Lê Trọng Hùng - Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Phan Trọng Nhuận - Chánh thanh tra huyện đồng chủ tọa hội nghị.

20180913_090022.jpg

9 tháng đầu năm 2018, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo ở huyện ta có chiều hướng giảm về số lượng, không có đơn thư tồn đọng, kéo dài, không có công dân hoặc các đoàn đông người thường xuyên đến trụ sở tiếp dân cấp trên khiếu kiện. Tính từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/8/2018 tại trụ sở tiếp công dân huyện, đã tiếp 94 lượt công dân bằng 89 người, tiếp nhận 51 vụ việc, trong đó: Tố cáo 05 vụ; Khiếu nại 01 vụ; Kiến nghị, đề nghị, phản ảnh 61 vụ. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 9 tháng có 24 vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, đến nay đã giải quyết 23 vụ việc. Còn 01 vụ việc đang trong quá trình giải quyết. Về xử lý đơn, đã xử lý 51 vụ việc, trong đó: khiếu nại 01 việc; tố cáo 05 vụ việc; 45 vụ việc kiến nghị, đề nghị, phản ánh. Số vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện là 24 vụ việc. Chuyển các xã, thị trấn, các đơn vị giải quyết là 27 vụ việc.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị, phòng, ban, ngành từ huyện đến cơ sở; sự quan tâm tạo điều kiện và hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra Tỉnh, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần đảm bảo hoạt động kinh tế - xã hội được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, tạo sự ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện vẫn còn một số khó khăn, đó là: Lực lượng cán bộ làm công tác tiếp dân giải quyết đơn thư còn mỏng, chưa đồng đều về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế để thực hiện các nhiệm vụ. Công tác tiếp công dân dưới cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị do Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng ban chức năng và chuyển các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền, nhiều vụ việc giải quyết chậm. Còn tình trạng công dân lợi dụng quyền tự do dân chủ...

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, 9 tháng đầu năm 2018, huyện ta đã tập trung thực hiện công khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện đúng quy trình quy hoạch cán bộ, thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý đúng qui định. Công khai công tác thi tuyển công chức, công khai việc xét tuyển viên chức. Công khai dự toán, quyết toán, tổ chức thực hiện và hướng dẫn cơ sở chấp hành công khai tài chính ngân sách theo qui định của Nhà nước. Công khai minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản; trong mua sắm công và trong quản lý, sử dụng đất.

Tại hội nghị, Thanh tra huyện và Bộ phận tiếp dân UBND huyện đã hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp dân nói chung.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Nhữ Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Thời gian qua, huyện ta cơ bản đã làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng đảm bảo tình hình an ninh chính trị, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn cần mềm dẻo trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc qui trình để giải quyết thấu tình, đạt lý các khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong công tác xử lý tại địa phương, cần nắm chắc qui định của pháp luật, cố gắng giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí yêu cầu Công an huyện tăng cường giám sát, bám địa bàn để kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra tại cơ sở nhằm giữ vững an ninh trật tự. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, đây cũng được xem là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức phong phú khác nhau để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Hoàng Yến

Dự báo thời tiết Thanh Hóa