CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện

Đăng lúc: 16:17:34 26/05/2023 (GMT+7)
100%

Chiều 25/5, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã chủ trì Hội nghị BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025 đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) 5 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện các tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có các thành viên BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2021-2025.

IMG_9854.jpg 

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua huyện ta đã đa dạng  công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau để  nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về  nội dung Chương trình theo quy định.  Huyện tiếp tục kiện toàn BCĐ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện; chỉ đạo, hướng dẫn các xã kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thuộc BCĐ, kiện toàn Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện Chương trình; thường xuyên tổ chức giao ban đánh giá tiến độ thực hiện. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh"'; "Trồng hoa thay cỏ dại ven đường"; "CLB Thanh niên phát triển kinh tế"....

    Cùng với đó, huyện tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ nguồn vốn đầu tư và vốn sự nghiệp NTM cho các địa phương trên địa bàn. Tính đến tháng 5/2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM toàn huyện ước là 892.738 triệu đồng; trong đó ngân sách Trung ương 52.627 triệu đồng, ngân sách Tỉnh 65.716 triệu  đồng, ngân sách huyện, xã 57.570 triệu đồng, vốn đầu tư từ Nhân dân ước thực hiện 716.825 triệu đồng.

      Trong 5 tháng đầu năm 2023,  huyện ta tiếp tục duy trì 9 tiêu chí  huyện NTM, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về  xã NTM cho 28 xã; tiêu chí xã NTM nâng cao cho 05 xã và duy trì tiêu chí xã NTM kiểu mẫu cho 01 xã. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn 04 xã xây dựng NTM kiểu mẫu, 9 xã NTM nâng cao, 40 thôn NTM kiểu mẫu, 37 tuyến đường mẫu.

       Cùng với đó, huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP, chỉ đạo 28 xã tiếp tục lựa chọn, xây dựng và đánh giá các sản phẩm OCOP của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 14 sản phẩm OCOP,  hiện đang chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ cho 9 sản phẩm để chuẩn bị chấm điểm, phân hạng đợt 1 và công nhận lại cho 02 sản  phẩm đã hết thời gian công nhận.

     Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện thời gian qua còn nhiều hạn chế. Đáng nói là, công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí về NTM, NTM nâng cao có dấu hiệu buông lỏng ở nhiều địa phương, điển hình như: công tác vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải; hệ thống nhà văn hóa các thôn xuống cấp; hệ thống tường rào khu dân cư thiếu đồng bộ, vườn hộ được cải tạo theo hướng vườn đẹp, vườn mẫu còn thấp. Các xã khi đánh giá, rà soát các tiêu chí chưa bám vào Bộ tiêu chí mới của Trung ương, của Tỉnh giai đoạn 2022-2025; việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra còn chậm, cụ thể: Đối với các xã: Vạn Hòa, Hoàng Giang, Vạn Thắng, Tế Lợi xây dựng NTM kiểu mẫu, đến nay vẫn chưa xác định rõ nội dung nổi trội về kiểu mẫu; các xã: Tế Thắng, Thăng Long, Tượng Văn, Minh Nghĩa xây dựng NTM nâng cao, đến nay còn nhiều nội dung chưa đảm bảo đạt tiêu chí. Trong công tác xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, tuyến đường mẫu, toàn huyện có 27 xã đăng ký xây dựng 40 thôn NTM kiểu mẫu, song đến nay nhiều xã chưa triển khai thực hiện.

    Tại hội nghị,  thành viên BCĐ  thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã tập trung thảo luận, phân tích rõ những mặt còn tồn tại trong quá trình chỉ đạo duy trì các tiêu chí xây dựng NTM,  thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đề xuất những  ý kiến sát thực để đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

    Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ  thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu trong năm 2023 có ít nhất 01 xã NTM nâng cao, 01 xã NTM kiểu mẫu, 05 thôn NTM kiểu mẫu, 8 sản phẩm OCOP, cả hệ thống chính trị phải quyết tâm cao trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; phải  xác định NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chính  là tập trung nâng cao các chỉ tiêu cốt lõi của xây dựng NTM, quan trọng hơn là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

    Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu thành viên BCĐ chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; công tác tuyên truyền cần phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương, với phương châm "Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ",  cần xác định rõ chủ thể Chương trình là Nhân dân; mục tiêu là cải tạo bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân. Để định hình được những vấn đề này cần phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đây là yếu tố quan trọng, then chốt trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền theo hướng xác định rõ nội dung, phần việc, bố trí, tìm kiếm, huy động các nguồn lực để quyết tâm hoàn  thành mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh hơn nữa  các phong trào thi đua gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, như: "phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông"; xây dựng mô hình "nhà sạch - vườn đẹp - ngõ văn minh"...Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế; duy trì, phát triển ngành nghề TTCN; chuyển đổi cơ cấu cây trồng...Đối với phát triển kinh tế, đồng chí giao UBND huyện nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp.

    Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu thành viên BCĐ bám sát địa bàn được phân công, trực tiếp chỉ đạo cơ sở thực hiện từng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Văn phòng điều phối NTM huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí BTV Huyện ủy và trực tiếp chỉ đạo các xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hoàng Yến