Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
68
Hôm qua:
922
Tuần này:
68
Tháng này:
29233
Tất cả:
3558297

Phiên họp quý IV Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện

Ngày 22/01/2022 17:33:48

Chiều ngày 20/1, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ Ban đại diện Hội đồng quản trị quý IV năm 2021 tổng kết hoạt động của Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

IMG20220120133839.jpg

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, song Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Nông Cống đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Ban đại diện HĐQT các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giao dịch xã; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác và năng lực hoạt động của tổ chức hội cấp xã.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn tín dụng của đơn vị đạt 453 tỷ 157 triệu đồng, tăng 27 tỷ 133 triệu đồng so với năm 2020. Huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân đạt 168 tỷ 748 triệu đồng; huy động tiền gửi của tổ viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 36 tỷ 243 triệu đồng, tăng 2 tỷ 007 triệu đồng so với cùng kỳ. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2021 đạt 453 tỷ 157 triệu đồng với 11 chương trình tín dụng. Tổng dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức chính trị xã hội đạt 449 tỷ 632 triệu đồng, tăng 25 tỷ 048 triệu đồng so với cùng kỳ, chiếm 99,2% tổng dư nợ. Thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện,

Tuy nhiên, trong năm 2021 hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện vẫn còn những tồn tại, đó là: công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện chưa đúng kế hoạch; tăng trưởng dư nợ tại một số xã còn hạn chế; công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư chưa hoàn thành kế hoạch; công tác bình xét vốn vay chưa chặt chẽ…

Kết luận phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị quý IV năm 2021, đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện ghi nhận, đánh giá cao vai trò của thành viên Ban đại diện đối với hoạt động vay vốn, huy động tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2021. Đồng chí cũng chỉ rõ mặt hạn chế, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đó là: thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng; hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép; siết chặt công tác quản lý vay vốn; tiếp tục huy động vốn trên địa bàn; các tổ chức ủy thác phối hợp tốt với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Tại đây, hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện năm 2021.

Hoàng Yến

Phiên họp quý IV Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện

Đăng lúc: 22/01/2022 17:33:48 (GMT+7)

Chiều ngày 20/1, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chủ trì phiên họp thường kỳ Ban đại diện Hội đồng quản trị quý IV năm 2021 tổng kết hoạt động của Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

IMG20220120133839.jpg

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, song Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện Nông Cống đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết Ban đại diện HĐQT các cấp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giao dịch xã; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác và năng lực hoạt động của tổ chức hội cấp xã.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng nguồn vốn tín dụng của đơn vị đạt 453 tỷ 157 triệu đồng, tăng 27 tỷ 133 triệu đồng so với năm 2020. Huy động tiền gửi của các tổ chức và cá nhân đạt 168 tỷ 748 triệu đồng; huy động tiền gửi của tổ viên thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 36 tỷ 243 triệu đồng, tăng 2 tỷ 007 triệu đồng so với cùng kỳ. Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2021 đạt 453 tỷ 157 triệu đồng với 11 chương trình tín dụng. Tổng dư nợ ủy thác qua 04 tổ chức chính trị xã hội đạt 449 tỷ 632 triệu đồng, tăng 25 tỷ 048 triệu đồng so với cùng kỳ, chiếm 99,2% tổng dư nợ. Thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện,

Tuy nhiên, trong năm 2021 hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện vẫn còn những tồn tại, đó là: công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban đại diện chưa đúng kế hoạch; tăng trưởng dư nợ tại một số xã còn hạn chế; công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư chưa hoàn thành kế hoạch; công tác bình xét vốn vay chưa chặt chẽ…

Kết luận phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị quý IV năm 2021, đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện ghi nhận, đánh giá cao vai trò của thành viên Ban đại diện đối với hoạt động vay vốn, huy động tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2021. Đồng chí cũng chỉ rõ mặt hạn chế, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đó là: thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng; hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép; siết chặt công tác quản lý vay vốn; tiếp tục huy động vốn trên địa bàn; các tổ chức ủy thác phối hợp tốt với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Tại đây, hội nghị đã trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện năm 2021.

Hoàng Yến

Từ khóa bài viết:

Người tốt, việc tốt