CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG CỐNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XXIII, NHIỆM KỲ 2015-2020!

Thư viện

Huyện Nông Cống trao hỗ trơ đột xuất cho gia đình nạn nhân bị đuối nước khi đi đánh bắt xã Tượng Sơn

Vào hồi 10 giờ ngày 9/9, anh Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1985, thôn Tân Thịnh xã Tượng Sơn đi đánh bắt cá tại hồ Đầm Húng, thôn Tân Thịnh xã Tượng Sơn cùng một người bạn trong thôn.